A. Lavris. Ar gerai žinome įstatymus ir juos suprantame?

Pirmadienis, 02 Spalis 2017 09:46

Prieš pradėdama noriu aptari tiek Konstitucijoje, tiek Seimo statute, tiek rinkimų įstatyme, tiek politinių partijų įstatymuose parašytus teiginius ir paanalizuoti – kas, ką ir kaip supranta.

Taigi, pradėkime nuo Konstitucijos:  II skirsnis, 35 straipsnis:  „Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams. Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Politinių partijų, kitų politinių ir visuomeninių organizacijų steigimą ir veiklą reglamentuoja įstatymas.“

Pataisykit, jei klystu, visi LSDP deleguoti ir išrinkti Seimo nariai laisva savo valia, kaip ir numato šis straipsnis, yra minėtos partijos nariai.

Toliau.  Seimo narių rinkimų tvarką nustato Seimo rinkimų įstatymas, kurio V skirsnio 30 straipsnis nurodo: „Kandidatus į Seimo deputatus vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose turi teisę kelti politinės partijos, įregistruotos rinkimams pagal Politinių partijų įstatymą ne vėliau kaip prieš 35 dienas iki rinkimų.“

Pataisykit, jei klystu – visi išrinkti LSDP nariai buvo iškelti  minėtos partijos, kuri veikia pagal politinių partijų įstatymą.

To paties įstatymo  4 straipsnis: „Politinė partija – pagal šį įstatymą įsteigtas pavadinimą turintis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti reikšti jų politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę.“

Pataisykite, jei klystu, LSDP nariai, išrinkti į Seimą, buvo deleguoti partijos tenkinti savo narių politinius interesus, reikšti jų politinę valią.

Seimo Statutas:  27 straipsnis  „Savo politiniams tikslams įgyvendinti Seimo nariai gali jungtis į frakcijas šio statuto nustatyta tvarka. Seimo narių frakcijai vadovauja ir atstovauja Seime jos seniūnas arba seniūno pavaduotojas, o pasisakyti frakcijos vardu gali kiekvienas frakcijos įgaliotas Seimo narys. Seimo narių frakcijų teises nustato šis statutas.“

Pataisykit, jei klystu, LSDP deleguoti ir išrinkti LSDP Seimo nariai susibūrė į frakciją.

Stabtelkim: nuo čia prasideda takoskyra ir kas ką ir kaip supranta, jeigu Politinių partijų įstatyme yra „tenkinti savo narių politinius interesus, padėti reikšti jų politinę valią“, tai Seimo Statute „nariai“ dingsta ir lieka tik kas lieka: „Savo politiniams tikslams įgyvendinti“

Logiškai mąstatant lyg ir turėtų būti aišku, bet jei skaitome ir nemąstome, skaitome pažodžiui, vadinasi, galima partijos narių,  kaip tokių, nepaisyti, nes Seimo Statutas leidžia įgyvendinti SAVO politinius tikslus.

Ar tai redakcinė klaida, ar sąmoninga nuostata? Analizuojame toliau.

10 LSDP frakcijos narių, kurie neįtikėtina, bet akivaizdu, nepakluso partijos skyrių ir partijos tarybos daugumos sprendimui ir pasirašė tolimesnio bendradarbiavimo koalicijoje susitarimą.

Klausimas, kam jie atstovauja? Partijai? Akivaizdu -  ne. Rinkėjams? Galima abejoti - ir štai kodėl: rinkimai yra slapti, kaip ir numato tiek Konstitucija, tiek rinkimų įstatymas. Jonavos skyriaus užsakymu daryta apklausa labai didelė galimybė, neatitinka realybės, nes nėra aišku, kiek sąžiningi ar nesąžiningi buvo apklautieji.

Kas galėtų atsakyti, ar apklausoje dalyvavo asmenys, kurie apskritai balsavo per rinkimus už vieną ar kitą pasirinkimą? Kas galėtų atsakyti, ar apklaustasis sakė, ar apklausoje dalyvavo asmenys, kurie apskritai balsavo per rinkimus už vieną ar kitą pasirinkimą?

Kas galėtų atsakyti, ar apklaustasis sakė tiesą, kad balsavo už LSDP? Kas galėtų atsakyti, kad apklaustasis atsakydamas į klausimą buvo nuoširdus ir nemelavo? Kas galėtų atsakyti, kad apklausoje nedalyvavo asmenys sąmoningai norintys pakenkti LSDP?

Padaryti apklausą ir traktuoti, kad  66 proc. apklaustųjų pasisako už likimą koalicijoje,  reikėtų turėti atsakymus į prieš tai užduotus klausimus.  Faktas – indentifikuoti konkretų  asmenį, kas  balsavo už LSDP – neįmanoma.

Pagal Konstitucijos  II skirsnį 35 straipsnį laisva valia pasirinko politinę partiją, buvo jos remiami tiek finansiškai, tiek žmogiškaisiais resursais.

Mindaugas Bastys ir Rimantas Sinkevičius, nepaisant to, kad laimėjo vienmandatėje, taip pat buvo remiami partijos ir pralaimėjimo atveju buvo ir bendrajame sąraše, o tai suteikia galimybę, nelaimėjus vienmandatėje, tapti Seimo nariu pagal sąrašą. Taigi einant į rinkimus visiems reikėjo partijos vardo ir jos paramos, o kas atsitiko dabar? Kur grįžtamasis ryšys? Ar tapęs Seimo nariu, kažkaip mistiškai staiga pasidarai niekam neatskaitingas ir tampi nepriklausomas priimant savo sprendimus? Kažko tikrai nesuprantu.

Demokratinėje visuomenėje tiesiog priimta norma – mažuma paklūsta daugumai. Bet ir vėl kažko nesuprantu: ar 10 frakcijos narių yra dauguma partijoje? Taip, sutiksiu -  frakcijoje iš 19 frakcijos narių 10 jau dauguma.  Įtikinama/neįtikinama -  kitas klausimas, bet dauguma. Pamiršome LSDP statutą? Taigi necituosiu jo, visiems ir taip aišku -  mažiausiai trijų punktų nesilaikyta.

Nesilaikymo pasekmės irgi aprašytos. Statutas galioja visiems vienodai, nepriklausomai, ar tu garbės pirmininkas, ar buvęs premjeras, ar tiesiog posto neužimantis narys.

www.lsdp.lt, 2017 09 29

Aktualijos

Socialdemokratai remia biudžeto projektą, tačiau regi ir problemų

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) Vyriausybės pate...

Socialdemokratams kilo klausimų dėl Nacionalinio susitarimo

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) teigiamai vertina...

Vilniaus socialdemokratams toliau vadovaus A. Kontrimienė

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Vilniaus miesto ...

Tarybos posėdis

  Spalio 14 d....

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS TARYBOS POSĖDIS

Nenuostabu, kad šis mūsų skyriaus tarybos posėdis pras...

LSDP Etikos ir procedūrų komisija paviešino protokolą

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Etikos ir procedū...

G. Paluckas: pajamų nelygybę akivaizdžiai didina dabartinė mokesčių sistema

  Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas...

MŪSŲ MANIFESTAS

Nesaugumas darbe, mažėjančios socialinės garantijos, i...

Mieli rajono pedagogai,

  Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratim...

Apklausa

Ar balsuotumėte už LSDP?Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Visos teisės saugomos © 2011 Vilniaus rajono socialdemokratai. Sukurta: