Naujienos

Vyksta LSDMS pirmininkės rinkimai

Šeštadienis, 29 Balandis 2017 11:53

Šeštadienį, balandžio 29 d., vyksta Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) pirmininkės rinkimai. Preliminariais duomenimis, rinkimuose dalyvauja dabartinė pirmininkė Birutė Vėsaitė, jos pavaduotoja Orinta Leiputė ir Vilniaus m. skyriaus Žmogaus teisių ir lygių galimybių komisijos pirmininkė Vilma Vatiekūnaitė.

Rinkimai vyksta netiesiogiai, pirmininkę renka konferencijos delegatės. Nuo 1999 m. LSDMS pirmininkės pareigas eina Birutė Vėsaitė.

Lsdp.lt

 

Robert Duchnevič - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Penktadienis, 28 Balandis 2017 09:59

Nuoširdžiai sveikiname  naują Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narį - mūsų LSDP Vilniaus rajono skyriaus pirmininką Robert Duchnevič.

Tegu išsipildo jo žodžiai: „Laukia daug darbų. Nors esame opozicijoje, bet LSDP frakcija pasiruošusi dirbti visu  pajėgumu Vilniaus rajono gyventojų labui!
Esame atviri diskusijoms bei Jūsų pasiūlymams“.

 

LSDP Vilniaus rajono skyriaus bičiuliai

 

LSDP NAUJIENOS

Antradienis, 25 Balandis 2017 22:13

LSDP PREZIDIUMAS

NUTARIMAS

DĖL LSDP SKYRIŲ SVETAINIŲ INTERNETE

2017-04-21 Nr. 22/5

LSDP prezidiumas, siekdamas pagerinti socialdemokratų partijos skyrių komunikaciją ir matomumą viešojoje erdvėje,

N U T A R I A:

 

 1. Įpareigoti LSDP tarybos sekretoriatą iki 2017 metų rugsėjo 1 dienos sukurti bendrą skyrių tinklapių dizainą ir koncepciją.
 2. Supažindinti skyrius su nauja skyrių svetainių koncepcija ir organizuoti skyrių atsakingiesiems sekretoriams mokymus.
 3. LSDP skyrių naujo dizaino svetainių internete įdiegimui skirti 11.000

( vienuolika tūkstančių ) Eurų.

 

LSDP pirmininkas                                           ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

LSDP PREZIDIUMAS

NUTARIMAS

DĖL GEGUŽĖS 1-OSIOS PAMINĖJIMO

2017-04-21 Nr. 22/6

LSDP prezidiumas, matydamas, kad LSDP skyriai neturi galimybės atvykti, o Vilniaus miesto skyrius negali užtikrinti masinio narių dalyvavimo planuojamosiose  LSDP eitynėse, skirtose  LSDP 121-osioms metinėms bei Tarptautinei darbo dienai paminėti,

N U T A R I A:

Atšaukti Prezidiumo  2017-03-22 Nr. 21/4 sprendimą ir nerengti LSDP eitynių.

 

LSDP pirmininkas                                          ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

Mieli bičiuliai, dar nevėlu!

Antradienis, 25 Balandis 2017 10:39

Iki gegužės 1 d. galime skirti 1 proc. savo gyventojų pajamų mokesčio LSDP Vilniaus rajono skyriui

Skirdami 1 proc. savo gyventojų pajamų mokesčio, prisidėsite prie LSDP Vilniaus rajono skyriaus efektyvaus funkcionavimo bei organizuojamų visuomeninių, socialinių, pilietinių veiklų, akcijų, renginių įgyvendinimo.

Kaip tą padaryti?

Reikia pateikti prašymo FR0512 formą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

Tai galite padaryti iki gegužės 1 dienos:

 1. El. būdu deklaruodami pajamas.
 2. Įteikti tiesiogiai Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 3. Nusiųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai paštu.

 

Jei FR0512 formą pildote ranka:

 • Forma turi būti pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu).
 • Pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
 • Raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas.
 • Brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašyti atskiruose langeliuose.
 • Nepildomuose laukeliuose nieko nerašykite.

 

Jeigu savo pajamas deklaruojate internetu, tai galite padaryti prisijungę prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) per savo elektroninę bankininkystę (https://deklaravimas.vmi.lt).


FR0512 formos užpildymas yra itin paprastas:

1, 2, 3V, 3P, 4 langeliai – užpildyti asmens ir kontaktinius duomenis (asmens kodas, telefono Nr., vardas, pavardė, adresas);

5 langelis (Mokestinis laikotarpis) – pasirinkti 2016 m.;

7S langelis (Mokesčio dalį skiriu politinėms partijoms) – pažymėti varnele;

E1 langelis (Gavėjo tipas)  – pasirinkti 1 – politinė partija;

E2 (Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)) – suvesti Lietuvos socialdemokratų partijos kodą  –191362889;

E3 (Mokesčio dalies paskirtis) – įrašyti LSDP Vilniaus rajonas;

E4 (Mokesčio dalies dydis (procentais)) – įrašyti 1,00 proc.;

E5 (Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio) – pasirinkti laikotarpį, už kurį pageidaujate skirti mokesčio dalį LSDP Vilniaus rajono skyriui. Įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo metų, įrašytų 5 laukelyje.

 

Daugiau informacijos VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt

 

LSDP Vilniaus r. skyriaus taryba

 

SURINKTAS ŽMONIŲ ABEJINGUMAS GAMTAI

Pirmadienis, 24 Balandis 2017 17:52

Į akciją DAROM 2017 bičiulius, jų draugus, giminaičius subūrę LSDP Vilniaus rajono skyriaus tarybos nariai Robert Duchnevič, Algis Vaitkevičius, Alina Lavris, Liudas Višniovas bei jaunimietė Aneta Baliukevič rinkosi lygiai 10 valandą, tačiau skirtingose vietose: Šumske, Skirgiškėse, Nemenčinėje.

Kartu su jais - būrys tų, kurie neabejingi gamtos grožiui. Antai, Alina Lavris kartu su savo šeima net kelis kilometrus pakelėje išmėtytų ,,daiktų” į raudonus maišus surinko.

Šauniai padirbėjo LSDP Vilniaus rajono skyriaus pirmininko Roberto Duchnevičiaus ir Algio Vaitkevičiaus suburta komanda. Per dešimtį žmonių tvarkė pamiškes ir ,,gėrį” vežė į surinkimo punktą.

Gamta atsiduso, bet ar ilgam? Vėl atsiras tų, kurie mėtys bet ką ir bet kur pakelėse, gilyn į mišką įžengę ar įvažiavę.

Manytume, kad tokie žmonės, jeigu teršėjus galima būtų pavadinti žmonėmis, DAROM akcijose nedalyvauja, o kur nors matydami gamtos tvarkdarius, juokiasi iš jų.

Ką gi, kol yra tokių, tai reikia ir akcijų tokių.

Nežinau, ar girdėjo visi šioje akcijoje dalyvavusieji tylų gamtos ištartą AČIŪ, o jis tikrai besiskleidžiančių medžių lūpomis buvo pakartotas daug daug kartų.

 

Alfonsas Kairys