Sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga

Pirmadienis, 27 Vasaris 2017 19:29

 

Mieli Vilniaus rajono bičiuliai,

Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.

Linkiu

sėkmingų darbų,

prasmingų idėjų,

pilietiško aktyvumo,

santarvės ir ryžto

įveikti šiandienos ir rytdienos iššūkius.

Didžiuokimės savo Valstybe,

branginkime ją ir

būkime vieningi.

 

LSDP Vilniaus rajono skyriaus pirmininkė Janina Šokaitienė

 

A.Palionis. Partija - mūsų ir visos Lietuvos komanda!

Penktadienis, 24 Vasaris 2017 13:59

A. Palionis. PARTIJA – MŪSŲ IR VISOS LIETUVOS KOMANDA!

 

Aš siekiu tapti Socialdemokratų partijos pirmininku, nes:

 

MYLIU mūsų šalį.

GALIU suburti ir vesti žmones į pergalę.

PAŽĮSTU žmones ir suvokiu jų lūkesčius.

TIKIU mūsų partijos idealais ir Lietuvos ateitimi.

MOKU laimėti rinkimus vienmandatėje apygardoje.

ŽINAU, kad mes turime didelį potencialą ir geras perspektyvas.

NESU niekada teistas, persekiotas įstatymo ar įtartas nešvariais darbais.

Kas yra Lietuvos Socialdemokratų partija šiandien?

Tai didžiausia šalies partija, kurią sudaro geri, pažangūs ir aktyvūs žmonės, pasižymintys ambicijomis, įžvalgumu ir patirtimi. Kažkodėl yra priimta manyti, kad šiandien mūsų partija išgyvena vidinę – idėjų, vadovybės, nuotaikų krizę. O aš matau darnų ir susitelkusį kolektyvą, civilizuotais ir demokratiškais metodais siekiantį atsinaujinti ir tęsti pradėtus darbus.

Kokia turi būti Lietuvos Socialdemokratų partija ateityje?

LSDP turi atgimti kaip solidarus ir įvairiapusiškų nuomonių kolektyvas. Per savo istoriją mes nusipelnėme garbingiausios partijos vardo, nes niekada nestokojome ryžtingumo ir asmeninės atsakomybės, visada efektyviai susitelkdavome bendram tikslui. Būtent mūsų partija vedė Lietuvą į Vasario 16-ąją, būtent mūsų partija priėmė svarbiausius šaliai sprendimus, išvedant okupantų kariuomenę, stojant į NATO, jungiantis prie Eurozonos valstybių! Tauta žiūri į mus kaip į demokratijos, parlamentinės respublikos ir saugumo bei stabilumo garantą – tokiais ir turime išlikti.

Kokio pirmininko šiandien reikia Lietuvos Socialdemokratų partijai?

Ryžtingo lyderio ir tvirto vadovo. Nesuteptos reputacijos ir neteisto politiko. Vizionieriaus, gebančio motyvuoti ir uždegti kitus, deleguoti užduotis ir pažadinti savo bičiulių atsakomybės jausmą bei kūrybiškumą. Išmintingo, supratingo profesionalo, nebėgančio nuo pavojų ir iššūkių. Sutelkiančios ir rūpestingos asmenybės.

Ką darysiu, tapęs Lietuvos Socialdemokratų partijos vadovu?

Pirmiausiai, įvesiu tvirtą „dialogo tradiciją“. Dialogas buvo, yra ir bus mano pagrindinis pasiteisinęs darbo įrankis tiek dirbant Seime, tiek su visais Lietuvos žmonėmis, tiek su partijos bičiuliais.

Per ateinančius metus iki kito partijos suvažiavimo mes, kaip vieninga komanda, sukursime naują veiklos ir idėjų platformą, kurios pagrindu parengsime ambicingą rinkiminę programą, atnaujinsime partijos Statutą, įdiegsime sistemą, skirtą partijos bičiuliams efektyviai ir turiningai bendrauti visais partijai aktualiais klausimais. Suformuosime naują Rinkimų štabą ir Infocentrą, teikiantį visokeriopą informaciją apie partijos iniciatyvas. Aplankysime visus partijos skyrius ir, svarbiausia, užtikrinsime, kad kiekvienas partijos narys turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę, ir ta nuomonė bus išgirsta. Aš žinau, kad „grupė“ yra ta jėga, kurioje gimsta idėjos, kur prasmingos veiklos randa mūsų bičiuliai.

Steigsime Stepono Kairio fondo pagrindu Socialdemokratinės minties institutą, jam pavesime socialdemokratinį švietimą, bendradarbiavimą su PES, kairiosios minties populiarinimą visuomenėje, bičiulių kompetencijų ir savimonės ugdymą, socialdemokratinių švenčių rengimą.

Pavaduotojų komandą formuosime taip, kad nuolat būtų girdima kiekvieno regiono problematika ir specifika: penki pavaduotojai būtų deleguojami regionų, dar tris ketiname pasitelkti iš miestų, du – vadovaudamiesi savo kompetencija ir atsižvelgdami į bičiulių nuomonę. Etikos ir procedūrų komisija bus formuojama vadovaujantis kitais principais: prašysime partijos Garbės pirmininkus bei turinčius Garbės nario statusą dirbti šioje komisijoje. Siūlysime nepriekaištingos reputacijos bei neginčijamo autoriteto bičiuliui Česlovui Juršėnui užimti Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko postą.

Vyresnio amžiaus bičiulių iniciatyvas suvienysime steigiamame Senjorų klube, turėsiančiame savo Tarybą, tuo užtikrinant girdimą jos balsą partijos vadovybei. Skatinsime socialdemokračių moterų, socialdemokratų diskusijų ir kitų klubų veiklą. Spręsime klausimą dėl įteisinimo laikinųjų frakcijų ar komisijų, kad galėtume operatyviai ir demokratiškai spręsti kylančias problemas bei suteikti naujoms idėjoms pagreitį. Išskirtinį dėmesį skirsime partijos jaunimui: tiek LSDJS nariai, tiek ir sakaliukai privalo nuolat būti visų lygių partinių vadovų, visų bičiulių, visos organizacijos akiratyje. Jie – mūsų pamaina.

Kaip pažadinti partijos narių susidomėjimą aktyvia veikla?

Motyvacija – ambicijos – kompetencija – karjera. Aktyviai partinėje veikloje dalyvaujantys bičiuliai bus deramai motyvuojami, sudarant galimybę realizuoti savo sugebėjimus. Remsime atviras, principingas, dalykines diskusijas, asmeniškai domėsiuosi, kad jose dalyvautų bičiuliai, dirbantys atsakingose pareigose valstybinėse institucijose, jei jų veikla susijusi su nagrinėjama tema.

Kiekvienas bičiulis, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo, kalbų žinojimo, partijoje turi būti vertinamas vienodai: padarysime viską, kad baigtųsi žalingas partijos pasidalijimas į neformalias frakcijas bei interesų grupuotes. Netoleruosime intrigų, apkalbų, neobjektyvios kritikos, užgauliojimo, panaikinsime susipriešinimą.

Ką mes pasiūlysime Lietuvai?

Mes esame vienintelė partija Lietuvoje, kuri siekia, kad mūsų šalies žmonės taptų turtingesni. Prezidentas Algirdas Brazauskas kadaise sakė: „aš patikėsiu, kad gyvenimas Lietuvoje pagerėjo tik tada, kai kiekvieno žmogaus kišenėje atsiras papildomas šimtas litų“. Mūsų tikslas vienas – padaryti viską, kad žmonės uždirbtų daugiau. O tai reiškia ir didesnes pensijas. O tai reiškia ir orią senatvę. O tai reiškia ir pasididžiavimą geriausia pasaulyje valstybe – Lietuva.

 

Bičiuliškai      Andrius Palionis

 

M.Sinkevičius: ,,Kodėl aš kandidatuoju į LSDP pirmininkus", G.Paluckas. Socialdemokratų pavasaris'

Pirmadienis, 20 Vasaris 2017 14:17

 

Kandidatas į LSDP pirmininkus
Ūkio ministras

Po Seimo rinkimų visi suvokėme, kad buvęs premjeras Algirdas Butkevičius tikrai traukiasi iš Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko posto. Visi supratome, kad bus renkamas naujas lyderis. Išgirdau ir aš raginimų kandidatuoti. Iššūkis rimtas, tačiau ar gali nevilioti galimybė
įgyvendinti savo idėjas nacionaliniu mastu ir taip prisidėti prie partijos stiprėjimo ir atsigręžimo į mūsų rinkėjus?
Pasakysiu atvirai: jeigu būtų kandidatavusi Vilija Blinkevičiūtė, būčiau rimtai svarstęs galimybę pasitraukti ir visokeriopai remti ją. Ryškesnės jos lyderystės Lietuvai tikrai reikia, manau, kad ji bus viena rimčiausių kandidačių per Lietuvos prezidento rinkimus 2019 m.
Iššūkį priėmiau. Supratau, kad man nebus lengva kandidatuoti į LSDP pirmininkus. Pirmiausia todėl, kad LSDP tradiciškai vadovauja vyresni, daug politinės ir gyvenimiškos patirties turintys politikai. Iš Jonavos merų į didžiausios Lietuvos partijos pirmininkus? “Dar tegu pasitreniruoja”, -neabejoju, yra pagalvojęs ne vienas. Žinojau ir tai, kad man sąmoningai prikaišios „naujo nomenklatūrininko“, specialiai kažko globojamo, greitu keliu į viršų stumiamo politiko etiketę. Buvau teisus. Teko ne kartą aiškintis (ir manau, kad dar teks), jog nesu su politine kupra, kad turiu savo poziciją gyvenime ir politikoje.
Turiu du argumentus: pirma, aš turiu lygias teises su kitais dalyvauti politikoje ir nebūti diskriminuojamam dėl to, kad mano tėtis buvo ministras. O svarbiausia - į merus manęs niekas nepastatė, mane išrinko žmonės konkurencinguose demokratiškuose rinkimuose. Įrodžiau, kad sugebu pelnyti žmonių pasitikėjimą ir laimėti. Ne todėl, kad tėvas buvo ministras, ar kad
esu mokslų daktaras, bet todėl, kad sugebu vykdyti savo politinius pažadusir žmonės tą vertina.
Prisipažinsiu, po Seimo rinkimų buvau sukrėstas dėl skaudaus rinkėjų verdikto partijai. Buvo argumentų, kad socialdemokratai turi likti opozicijoje ir nesutikti su mažesnių partnerių statusu. Bet LSDP Taryba,  pakviesta mūsų koalicijos partnerių, nusprendė, kad šiandien  Lietuvai svarbiausia yra stabilios ir darbingos vyriausybės darbas, kuris be socialdemokratų būtų buvęs neįmanomas.
Tapau šios vyriausybės ministru. Tai buvo pirmas LSDP žingsnis atsinaujinimo
link, tačiau pasipylė klausimai,  kaip galiu būti lojaliu ministru Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje ir tuo pačiu kandidatuoti į partijos pirmininkus, kai tiesiog neišvengiamai tenka tarti ir kritišką žodį? Atsakymą į šį klausimą aš turiu: jeigu mūsų koalicijos partneriai nenorės  įsiklausyti į socialdemokratų balsą sprendžiant Lietuvai svarbiausius klausimus, jokie postai manęs nesustabdys ginant mūsų rinkėjų lūkesčius.
Šiandien socialdemokratų partijos ateitis tampa mano viena svarbiausių apmąstymų ir politinės veiklos krypčių.
Ar mano pasirinktas kelias pasiteisins – parodys laikas, tačiau šiandien turime konstatuoti, kad rinkėjams trūksta socialiai jautresnių socialdemokratų. Keturis metus valdant LSDP augo ekonomika, statistika rodė, kad didėjo gyventojų darbo užmokestis, mažėjo nedarbas. Mes tikėjome skaičiais, tačiau ar mūsų lyderiai nuvyko pas žmones į kiemus ir paklausė - tai kaip sekasi? Atsakymą į šį paprastą klausimą išgirdome per Seimo rinkimus, tačiau jau buvo vėlu.

Tenka pripažinti, kad socialdemokratai yra aklavietėje. Tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Tai faktas. Svarbu, kad mūsų partijos neištiktų Lenkijos socialdemokratų lemtis - praktinis išnykimas. Ir pastebėkime, koks susiskaldymas, kokia priešprieša yra ten, kur liberalai kovoja tik su konservatoriais, o socialdemokratai palikti paraštėje. Tam, kad tai nevyktų Lietuvoje, socialdemokratai turi būti stiprūs. Ir tai yra mano svarbiausia misija ne tik partijai, bet ir Lietuvai.

Buvusiems partijos lyderiams neužteko laiko pakankamai dėmesio skirti regionams, tuo pačiu ir partijos skyriams. Pažadu, kad bus kitaip. Šios partijos stiprybė yra ir bus patyrusių išmintis ir jaunesniųjų entuziazmas. Todėl taip matyčiau ir naują  partijos vadovybę. Atnaujintą, bet patyrusią.
Be to, turiu aiškiai pasakyti, kad partijai ir jos  veiklai reikės daugiau skaidrumo. Partiniai interesai nebus aukščiau valstybės, kompetencija nugalės protekciją.
Na ir svarbiausia - tiek socialdemokratams, tiek Lietuvai reikalinga nauja programa, naujoji kairioji alternatyva. Programa, kurios esminė idėja: orus atlyginimas už darbą, socialinės garantijos, švietimas ir sveikatos apsauga, leidžiantys gyventi čia,  savo Tėvynėje, o ne emigruoti į kitas šalis. Atlyginimas, pensija, švietimas ir sveikata - tai pirminis, ir šiuo metu svarbiausias uždavinys.
Todėl nežadėsiu, kaip daro kiti - nei amžinai žadamų ir pamirštamų progresinių mokesčių, nei tai, kad stebuklingai sugrąžinsiu išvykusius į vis labiau išsiskirstančią Lietuvą. Žmonės grįš, jei galės oriai ir saugiai gyventi. Tą ir būtina padaryti.  Kairiąją alternatyvą turi formuoti ne tik ir ne vien partijos paskirti ir amžinai tie patys partinių programų, kurių niekas nebeskaito, ruošėjai, bet visi suinteresuoti diskutuoti ir prisidėti prie Lietuvos stiprinimo. Jei
tapčiau partijos pirmininku, naują kairiosios politikos  programą  pradėsime ruošti iškart. Tam, kad suspėtume iki savivaldos rinkimų.
Neabejotina, kad toli gražu ne visi kairiųjų pažiūrų Lietuvos piliečiai yra socialdemokratų partijoje. Todėl turiu idėją suburti platesnę koaliciją - kairiųjų aljansą -, gebantį generuoti idėjas ir prisidėti prie jų įgyvendinimo. Tuo noriu pasakyti, kad naujoji socialdemokratų programa bus paruošta ne mano padėjėjų, net ne vien partijos elito, bet žymiai platesnio ir platesnius interesus atstovaujančio  žmonių būrio, kuris prižiūrės ir
kontroliuos programinių nuostatų įgyvendinimą.
Socialdemokratai pamiršo žmonių interesų pažinimą. Jei lyčių lygybės principas rinkimų sąraše ar vadovybėje kiek atsispindi, tai jame turės rasti vietą verslininkas ir paprastas darbininkas,  emigrantas ir vietinis, gydytojas ir pacientas, lietuvis, lenkas ar rusas. Jei į partijos  aktyvią veiklą nesugebėsime įtraukti skirtingų Lietuvos žmonių su skirtingais interesais ir ieškoti ryžto bei kompromisų, jei liksime prie tų pačių„atsinaujinančių“ veidų,  mūsų permainos  bus tik tušti pažadai.
Lietuvoje ir Europoje  kairė privalo neprasti iniciatyvos ir teigti rimtą atsaką populistinei dešinei. Demokratija negali būti pilna, jei dalis žmonių nejaučia nei laisvės, nei demokratijos pranašumų. Globalaus pasaulio netvarka, Sirijos katastrofa, Ukrainos okupacija demonstruoja slinktį link naujų autoritarizmo apraiškų, kur socialdemokratija privalo priešintis.
Socialdemokratija gali suteikti naują impulsą ir ES, kai neišvengiamai ateis  prablaivėjimas nuo kraštutinės dešinės siautėjimo. Ar būsime tam pasiruošę? Tai priklauso tik nuo mūsų.

 

G. Paluckas. Socialdemokratų pavasaris

 

Kai kas mane vadina disidentu, einančiu prieš „srovę“. Tokiu savęs nelaikau. Visada maniau, kad mano pastangos mąstyti ir kalbėti garsiai apie socialdemokratiją bei visuomenės reikalus neišnyksta tyruose, bet randa atgarsį partiečių „srovėse“.

Šiandien tai jaučiu kaip niekada tvirtai. Savęs neapgaudinėju, žinau, kad yra žmonių, kurie permainų bijo. Yra žmonių, kuriems pokyčiai bus neparankūs. Yra žmonių, kurie atsinaujinimą mėgins stabdyti visomis prieinamomis priemonėmis. Tačiau tokių žmonių partijoje – jau mažuma. Absoliuti mažuma. Atėjo „pavasaris“.

Per šią partijos pirmininko rinkimų dalį – kandidatų kėlimą skyriuose – aš daug kalbėjau. Bet dar daugiau klausiausi. Tai, ką išgirdau, turiu prisipažinti, sugriovė nemažai ir mano paties stereotipų ar kartais klaidingų įsivaizdavimų. Vyresni nenori pokyčių? Oi, kaip klystate. Jaunimas nori tik „šiltų“ vietelių tarnybose? Netiesa. Vertybės ir ideologija – niekam neberūpi? Pasakykite tai skyriuose ir… sprukite, jei spėsite.

Nors politologai šiandien sako, kad partijos „elito“ parama lems, kuris kandidatas laimės socialdemokratų partijos rinkimus, tačiau tai yra netiesa. Spręs paprasti partijos nariai. Ir iš to ką girdėjau ir mačiau, esu tikras, jie jau pasirinko.

Pasirinko visa apimančias permainas. Ne „kosmetines“ korekcijas, o tikrus pokyčius – partijos tapatybės rekonstrukciją, demokratijos plėtrą, profesionalumą komunikacijoje ir politinėje vadyboje. Galų gale, tikrus pokyčius gretose tų, kurie dešimtmečius atstovauja socialdemokratus viešojoje erdvėje. Ar tai sakydamas jaučiuosi disidentu? Ne, nes tą patį sako milžiniškas bičiulių būrys visoje Lietuvoje palaikęs šias idėjas.

Ar šie pokyčiai kelia grėsmę partijos įtakai politiniams procesams Lietuvoje ar, dar blogiau, šalies politiniam stabilumui, kaip sugebėjo išsireikšti kai kurie apžvalgininkai bei politiniai oponentai? Anaiptol. Socialdemokratai stipriausi buvo tuomet, kai ne „elitas“, o visi partijos nariai buvo girdimi ir matomi. Kai prie sprendimų priėmimo stalo savo vietą turėjo visi šalies skyriai.

Demokratija yra vaistas „pokiliminiams“ susitarimams, intrigoms ir susipriešinimui, kurių pastaruoju metu patyrėme gerokai per daug. Profesionalumas komunikacijoje ir politinėje vadyboje yra išeitis partijos vadovybei ir skyriams, nerandantiems būdo kalbėtis ir susikalbėti. Tapatybės rekonstrukcija – neišvengiamumas, siekiant atgauti visuomenės tikėjimą socialdemokratais ir socialdemokratija.

Džiaugiuosi esąs šių permainų dalimi. Pamenate, sakiau, tamsiausia – prieš aušrą? Aušta.

 

Gintautas Paluckas, kandidatas į LSDP pirmininkus, Vilniaus miesto vicemeras

Pagal www.lsdp.lt

Atstovas spaudai A.K.

 

VASARIO 16 - OJI NEMENČINĖJE

Penktadienis, 17 Vasaris 2017 18:36

Vasario 16 - oji laukiama kasmet, nes tai priminimas ir prisiminimas, kai buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, kai Lietuva įkvėpė laisvės oro.

Praėjusiais metais mūsų rajono bičiuliai minėjo šią įžymią datą Nemenčinėje.

Šįmet vieta nepasikeitė. Gausiai susirinkę bičiuliai iš Vilniaus, Nemenčinės, atokesnių Vilniaus rajono gyvenviečių sutartinai giedojo: „Lietuva, Tėvyne mūsų,/Tu didvyrių žeme,/ Iš praeities Tavo sūnūs/Te stiprybę semia.“

Svečiai - LR Seimo nariai Artūras Skardžius ir Rimantė Šalaševičiūtė, Vilniaus savivaldybės vicemeras Robert Komarovskis, savivaldybės tarybos nariai Algis Šatas, Vladislav Kondartovič, Stanislovas Giedraitis - priminė atskirus Lietuvos istorijos tarpsnius, linkėjo vienybės, santarvės ir dėkojo LSDP Vilniaus rajono skyriui ir Nemenčinės bendruomenei už galimybę būti tokiame renginyje.

250 metrų ilgio Lietuvos Valstybės vėliava, prilaikoma mažų ir didelių rankų, praeivių žvilgsnių lydima, plaukte plaukė Nemenčinės gatvėmis lyg sakyte sakydama: „Palaimink, Dieve, mus,/Lietuvos vaikus,/Ir kiekvieno mūsų balsą/Teišgirsta žemė ir dangus“.

Po iškilmingos eisenos bičiuliai patraukė į žiląją Lietuvos sostinę Vilnių: ten dalyvavo sostinės renginiuose.

Skirstytasi vėlai vakare, begęstatnt uždegtiems laužams.

Iki kito, jau Jubiliejinio, Lietuvos gimtadienio Nemenčinėje ar kitoje Vilniaus rajono vietoje!

Nuotraukas galite pamatyti mūsų galerijoje.

Atstovas spaudai Alfonsas Kairys

 


Puslapis 10 iš 92

Aktualijos

Joninės Vilniaus rajone

  Linksmiausios vasaros šventės metu kviečiam...

Po 100 eurų kiekvienam vaikui

Beveik kas trečias vaikas Lietuvoje gyvena skurde arba ties...

KULTŪROS NAKTIS

2017 06 16 Skambantys Valdovų rūmai! | Kultūros naktis 2...

SĄSKRYDIS PRIE BALTIJOS JŪROS

Plentas, lydimas reklamos skydų, pakelės kavinių, restora...