II LSDP VILNIAUS R. SKYRIAUS SĄSKRYDIS

Trečiadienis, 18 Rugsėjis 2013 17:30

II LSDP VILNIAUS R. SKYRIAUS SĄSKRYDIS “VILNIJOS KRAŠTO SPALVOS” VYKS EUROPOS GEOGRAFINIAME CENTRE (GIRIJOS K., NEMENČINĖS SEN., VILNIAUS R.) 2013 M. RUGSĖJO 21 D. Sąskrydžio pradžia 11 val.

Europos geografinis centras yra 26 km nuo Vilniaus, kairėje Vilnius – Molėtai kelio pusėje. Iš Vilniaus važiuodami Molėtų kryptimi, 26-ajame kilometre išvysite nuorodą į Europos geografinį centrą.

Nuvykti į Europos geografinį centrą galima ir autobusu iš Vilniaus autobusų stoties. Autobusai į Europos geografinį centrą kursuoja keturis kartus per dieną. Autobusai išvyksta iš 32 aikštelės. Bilietą reikia pirkti iki stotelės „Radžiuliai“. Daugiau informacijos tel. (8 5) 2 04 01 21, (8 5) 2 65 19 68).

JEIGU NEVĖLUOSITE, VISUOSE RENGINIUOSE DALYVAUTI GALĖSITE.

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIUS

 

SEIMO LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS (LSDP) FRAKCIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI

Trečiadienis, 18 Rugsėjis 2013 17:31

SEIMO LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS (LSDP) FRAKCIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI

2013-09-17

Seimo LSDP frakcijos seniūnė I. Šiaulienė: Socialdemokratų prioritetas – stiprinti socialinį teisingumą, augant ekonomikai

„Šio rudens Seimo sesijos darbus Lietuvos socialdemokratų partija pradėjo, orientuodamasi į Lietuvos ūkio augimą, sudarantį sąlygas naujų darbo vietų kūrimui ir užimtumo didinimui, skurdo ir socialinės nelygybės mažinimui“, – tvirtina Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė, komentuodama šiandien patvirtintą Seimo rudens sesijos darbų programą.

Pasak I. Šiaulienės, „šiandien socialdemokratams tenka atsakinga ir sudėtinga užduotis stiprinti socialinį teisingumą, užtikrinant dėl krizės neproporcingai sumažinto dirbantiems pagal darbo sutartis viešajame sektoriuje darbo užmokesčio, taip pat apkarpytų pensijų patirtų praradimų kompensavimą, siekiant kad kiekvienas pilietis pajustų ekonomikos augimo vaisius“.

Seimo LSDP frakcijos seniūnė akcentuoja, kad po susitikimų su rinkėjais, socialdemokratai savo rudens darbų programą Seime papildė 162 įstatymų projektais, daugiausia socialinės politikos ir skurdo mažinimo srityje.

Seimo sesijos darbų programoje bus toliau įgyvendinamas socialinės pašalpos teikimo perdavimas savivaldybėms, siekiama optimizuoti valstybės nekilnojamo turto valdymą, didinamas viešųjų pirkimų skaidrumas, taip pat, sujungiant „Kauno aerouostą“, tarptautinius Vilniaus ir Palangos oro uostus, siekiama išvengti neperspektyvios konkurencijos tarp jų.

Tarp kitų svarbių tikslų – energetinio efektyvumo ir saugumo didinimas, studijų kokybės gerinimas, studijų ir mokslo finansavimo tobulinimas, tolesnis sveikatinimo politikos įtvirtinimas, kibernetinį saugumo stiprinimas.

 

Jolanta Bielskienė

LSDP infocentro vadovė

Tel.: (8 5) 239 6327

Mob.: +370 612 0127

 

Socialdemokratai atsakingai sprendžia problemas DABAR, o ne populistiškai perkelia jas į ateitį

Pirmadienis, 16 Rugsėjis 2013 20:40

Po „rezultatyvaus“ krizės suvaldymo A. Kubilius ir toliau „taiso“ savo Vyriausybės darbelius, manipuliuodamas „krizės“ sąvoka, ir dabar bando suversti visą atsakomybę socialdemokratams.

Anot Konstitucinio Teismo, mažinti atlyginimus ir pensijas galima esant krizės sąlygomis. Todėl „A. Kubilius ir Co“ vos atėję į valdžią aiškino, kad Lietuva yra įklimpusi į krizę ir kad jie elgėsi teisingai, sumažindami atlyginimus ir pensijas Lietuvoje. Lygiai taip, lengva ranka, vos pralaimėję rinkimus, konservatoriai paskelbė, kad Lietuvoje krizė baigėsi, tuo pareikšdami visuomenei, kad socialdemokratai turi kompensuoti iš kart visiems ir viską.

Taip dešinieji pateisino savo drastišką atlyginimų ir socialinių garantijų karpymą „krizės“ metais, taip jie dabar dedasi teisingumo šaukliais, kai socialdemokratai turi atstatyti pridarytą žalą.

LR Premjeras ir LSDP Pirmininkas Algirdas Butkevičius sako: „Socialdemokratai nori atsakingai, o ne populistiškai, spręsti problemas dabar. Pirma, reikia atstatyti tai, ką konservatoriai atėmė iš žmonių. Pensijos jau yra atkurtos. Tačiau skubus papildomų kompensacijų atgaline data išmokėjimas reikštų dar papildomą skolinimąsi, o tai būtų problemų perkėlimas  į ateitį“.

Socialdemokratai ragina piliečius būti solidariais, naikinant dešiniųjų sukeltos krizės pasekmes ir nepasiduoti jų propagandai apie „nesąžiningai“ vykdomą atlyginimų ir pensijų atkūrimą.

Solidarumas ir socialinis teisingumas yra socialdemokratų prioritetinės vertybės, jų yra ir bus laikomasi vykdant Konstitucinio Teismo sprendimą atkurti ir kompensuoti dešiniųjų padarytą žalą.

Jolanta Bielskienė

LSDP infocentro vadovė

 

LR Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus kalba Seimo Rudens Sesijoje

Antradienis, 10 Rugsėjis 2013 20:14

LR MINISTRO PIRMININKO KALBA SEIMO RUDENS SESIJOJE

 

Gerbiamas Seimo Pirmininke,

Kolegos Seimo nariai,

Šios plenarinės sesijos svečiai,

Kreipiuosi į Jus norėdamas pasveikinti su naujos sesijos pradžia ir supažindinti su darbais, kuriuos yra pasirengusi nuveikti Šešioliktoji Vyriausybė. Kartu noriu pasidžiaugti, kad Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai vyksta sklandžiai. Vien per pirmąjį mėnesį Lietuvos atstovai pirmininkavo 244-iems ES Tarybos darbo grupių posėdžiams. Liepą Briuselyje surengtos dvi Tarybos – Ekonomikos ir finansų reikalų bei Žemės ūkio ir žuvininkystės. Ekonomikos ir finansų reikalų taryba patvirtino teisės aktus dėl Latvijos prisijungimo prie euro zonos nuo 2014 metų pradžios ir priėmė atskiroms šalims skirtas rekomendacijas, užbaigdama 2013 m. Europos Semestrą. Taip pat priimta 7,3 mlrd. eurų ES 2013 m. taisomojo biudžeto dalis.

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje sutarta dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo. Dėl šio teisės akto rudenį planuojami trialogai – trišaliai ES Tarybos pirmininkės Lietuvos susitikimai su Europos Parlamentu (EP) bei Europos Komisija (EK).

Liepos 8–12 dienomis Vašingtone įvyko pirmasis derybų dėl Laisvosios prekybos sutarties su JAV raundas, žymintis naują Europos ir JAV prekybinių santykių etapą. Antrojo derybų raundo laukiama spalį, o trečiasis numatytas gruodžio mėnesį. Šiuo metu 24 darbo grupėse dirba daugiau nei 160 derybininkų.

Lietuvoje jau surengta per 50 pirmininkavimo renginių – konferencijų ir seminarų, ekspertų susitikimų, Seimo, socialinių partnerių organizuotų renginių.

Vilniuje įvyko 9 neformalūs ministrų susitikimai: svarbiausius savo srities klausimus aptarė sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo, aplinkos, žemės ūkio, krašto apsaugos, užsienio reikalų, teisingumo ir vidaus reikalų, mokslo bei už pramonę, įmones, vidaus rinką atsakingi ministrai.

Sveikinu Lietuvos Respublikos Seimo aktyvų vaidmenį Europos Sąjungos pirmininkavimo darbotvarkėje. Prieš keletą dienų baigėsi labai svarbi Tarpparlamentinė bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos konferencija, ateityje laukia jubiliejinis – 50-asis – Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos posėdis. Seimo nariai palaiko glaudžius ryšius su Europos Parlamento komitetais, Europos Parlamento nariais ir tokiu būdu prisideda prie nepaprastai svarbaus ir atsakingo „trialogų“ proceso

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100


Puslapis 86 iš 96

Aktualijos

Prezidento Algirdo Brazausko 85-osioms gimimo metinėms paminėti skirti renginiai

Rugsėjo 19-ąją, antradienį, 11 val., Kauno technologijos...

Kaip grybai po lietaus

Taip galima būtų pavadinti socialdemokratų sąskrydžius....

PLANAS LIETUVOS SOCIALDEMORATŲ PARTIJOS darbui opozicijoje 2017 m. rugsėjo 13 d.

  Lietuvos socialdemokratų partija yra seniausia ir d...

Skyrių balsavimas artėja prie pabaigos: nuomonę pareiškė 53 skyriai iš 60

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) skyrių balsavimas...

Dėl koalicijos

http://lsdp.lt/lt/naujienos/partijos_naujienos/id/5115/lsdp_...

Skyrių balsavimas artėja prie pabaigos: nuomonę pareiškė 51 skyrius iš 60

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) skyrių balsavimas...

SOCIALDEMOKRATŲ NAUJIENOS

Kibirkštys po S. Skvernelio ir A. Palionio susitikimo Prem...

LSDP Vilniaus r. skyriaus sąskrydis 2017

LSDP   VILNIAUS   R.   SKYRIAUS   SĄSKRYDIS „...

Apklausa

Ar balsuotumėte už LSDP?Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Visos teisės saugomos © 2011 Vilniaus rajono socialdemokratai. Sukurta: