Socialdemokratas A. Sysas įvertino naują Valstybės tarnybos įstatymą: kokybės paieška ar tik darbo užmokesčio didinimas?

Trečiadienis, 20 Rugsėjis 2017 21:49

Vidaus reikalų ministerija parengė naują Valstybės tarnybos įstatymą, kuriuo ketinama reformuoti visą valstybės tarnybą: tikimasi pakeisti darbo apmokėjimo sistemą, reformuoti atrankos sistemą, sumažinti valstybės tarnybos apimtį.

 

Socialdemokratai susipažino su parengtu projektu ir jau aptarė jį su Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos atstovais, kurie lankėsi frakcijos posėdyje.

 

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad blogiausia teisės akto vieta yra valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas, kuris iškreipia visą sistemą: aukščiausios grandies valstybės tarnautojas, pavyzdžiui Seimo kancleris, galėtų uždirbti daugiau nei Seimo pirmininkas.

 

Tarkime, remiantis naujai paruoštu Valstybės tarnybos įstatymu, Seimo kancleriui nustatomas koeficientas yra 29,6.

 

Tuo metu Seimo pirmininkui nustatytas koeficientas pagal šiuo metu galiojantį Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą – 25,8.

 

„Man kyla klausimas, ar mes valstybėje turime kokią nors hierarchiją, ar ne?“ – stebisi parlamentaras.

 

Pasak A. Syso, valstybės tarnautojų darbo užmokestį reikia derinti su viso viešojo sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimu, kad būtų įtvirtintas sistemiškumas ir tinkama hierarchija tarp valstybės tarnautojų, valstybės politikų, ir valstybės pareigūnų bei kitų pareigūnų einamų pareigų ir darbo užmokesčio.

 

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas taip pat kritikuoja priemokų sistemą. Naujame teisės akte kalbama, kad priemokos už pavadavimą gali siekti iki 40 proc. pareiginės algos, o už normalius krūvius viršijančią veiklą – iki 20 proc.

 

Remiantis socialdemokratu A. Sysu, tai subjektyvumo ir valstybės tarnautojo priklausomumo įtvirtinimas nuo tiesioginio vadovo valios. Politiko nuomone, priemokos galėtų sudaryti tik iki 20 proc. pareiginės algos.

 

„Tai įveda daug subjektyvumo“, - sako socialdemokratas, pridurdamas, kad 2016 m. jo vadovaujama darbo grupė buvo parengusi išsamias teisės aktų pataisas, kuriomis labiau susitelkiama į pastovią valstybės tarnautojų ir kitų pareigūnų darbo užmokesčio dalį nei į kintamą.

 

Parlamento narys naujame, dar neregistruotame Valstybės tarnybos įstatyme pasigenda ir kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo. Kompetencijų bei gebėjimų vertinimas turėtų vyrauti ir atrenkant valstybės tarnautojus.

 

A. Sysui kyla ir klausimas, ar tikrai reikia panaikinti priedus už tarnybos stažą, kai tokie priedai yra mokami politikams, valstybės, žvalgybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams, prokurorams ar teisėjams.

 

Politikui, be kita ko, atrodo, jog santykis tarp didžiausio ir mažiausio darbo užmokesčio valstybės tarnyboje turėtų būti mažesnis nei 6 kartai, kaip kad nustatoma dar neregistruotame Valstybės tarnybos įstatyme. Mažesnis skirtumas tarp daugiausiai ir mažiausiai uždirbančių tarnautojų būtų pavyzdys privačiam sektoriui mažinti atskirtį, kuri šiandien Europos Sąjungoje yra viena didžiausių.

 

Remiantis Valstybės tarnybos departamento duomenimis, šiuo metu yra 27 tūkst. karjeros valstybės tarnautojų, 19 tūkst. darbuotojų pagal darbo sutartį, 6,5 tūkst. statutinių valstybės tarnautojų, 875 politinio pasitikėjimo tarnautojai, 273 įstaigų vadovai, 25 statutinių įstaigų vadovai.

 

Kas naujo Valstybės tarnybos įstatyme?

 

Valstybės tarnautojų vertinimas. Naujasis Vidaus reikalų ministerijos parengtas Valstybės įstatymo projektas numato valstybės tarnautojų pareigybes skirstyti į 9 grupes, iš kurių 1 būtų aukščiausia.

 

Įstaigų vadovams nustatoma 4 metų kadencija. Asmuo negalėtų eiti tos pačios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo pareigų daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Parlamentaras A. Sysas nesutinka su kadencijų įvedimu, nes įstaigos vadovas turi būti vertinamas dėl savo darbo rezultatų, o ne darbo trukmės.

 

Naujasis Valstybės tarnybos įstatymas nustato kiekvienais metais vertinti valdininkų tarnybinę veiklą. Jeigu ji įvertinama „labai gerai“, tuomet toks tarnautojas gali būti skatinamas didinant pareiginį darbo užmokestį, paaukštinant pareigose, įteikiant padėką, vardinę dovaną, paskiriant iki 2 pareiginių algų dydžių išmoką ar suteikiant iki 3 apmokamų poilsio dienų ar atitinkamai sutrumpinant darbo laiką.

 

Jeigu tarnautojo veikla įvertinama „gerai“, jo padėtis nesikeičia. Jeigu veikla įvertinama „nepatenkinamai“, jam galima sumažinti pareiginę algą, valstybės tarnautojas gali būti atleistas iš pareigų.

 

Valstybės tarnautojų atžvilgiu taip pat galės būti atliktas neeilinis jų veiklos vertinimas vadovo prašymu.

 

Pareiginė alga ir priemokos. Pareiginė valstybės tarnautojo alga apskaičiuojama bazinį dydį, kuris šiuo metu siekia 130,5 Eur, dauginant iš koeficiento. Tačiau įstatyme numatomas ir koeficiento intervalas: dėl jo sprestų į darbą priimantis vadovas.

 

Pareiginės algos naujuoju įstatymu didinamos: aukščiausias numatomas koeficientas pagal įstaigų grupes siekia 29,26, žemiausias – 5,11. Aukščiausias koeficientas gali būti taikomas Seimo ar Prezidentūros kancleriui, žemiausias – paprastam specialistui. Skaitine tai reikštų, kad Seimo kancleris galėtų uždirbti 3918 Eur iki mokesčių, o specialistas – 666 Eur iki mokesčių.

 

Valstybės tarnautojams numatomos ir priemokos: pirma, už darbą pavaduojant – iki 40 proc. pareiginės algos, už normalius krūvius viršijančią veiklą – iki 20 proc. pareiginės algos.

 

Šiuo metu priemokos didesnės už įprastą krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių atlikimą numatytas iki 60 proc. pareiginės algos priemokos dydis, o už darbą kenksmingomis sąlygomis arba statutiniams tarnautojams už darbą su gyvūnais – iki 20 proc. Priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 proc. pareiginės algos.

 

Atostogos. Naujame teisės akte numatyta, kad kasmetinės minimalios atostogos siektų 20 darbo dienų. Tarnautojui, auginančiam vaiką ar įvaikį iki 14 metų, neįgalų vaiką iki 18 metų, neįgaliam darbuotojui – suteikiamos 25 dienų kasmetinės atostogos. Tokios pat atostogos numatytos ir Darbo kodekse.

 

Tačiau valstybės tarnautojams, turintiems didesnį kaip 5 metų tarnybos stažą, už kiekvieną paskesnį trejų metų stažą suteikiamos 2 darbo dienų kasmetinės atostogos, nors bendra atostogų trukmė negali viršyti 30 darbo dienų per metus.

 

Išeitinės išmokos. Atleidžiant valstybės tarnautoją dėl pareigų panaikinimo, jo išmoka priklauso nuo stažo:

  • Jei stažas iki 1 metų – išmokama 1 mėn. išmoka;
  • Jei stažas 1-5 metų – išmokama 2 mėn. išmoka;
  • Jei stažas 5-10 metų – išmokama 3 mėn. išmoka;
  • Jei stažas 10-20 metų – išmokama 4 mėn. išmoka;
  • Jei daugiau kaip 20 metų – išmokama 5 mėn. išmoka.

 

Išmokos mokėjimas nutraukiamas, jei buvęs tarnautojas įsidarbina kitur valstybės tarnyboje ar priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje.

 

„Paskaičius naują įstatymą liko nelabai aišku, ko šiuo įstatymu siekiama: ar tik mokėti didesnę algą Seimo kanclerei nei Seimo pirmininkui?“ – sako A. Sysas.

Eglė Samoškaitė

LSDP informacinis centras

el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

tel. 8 68583128

2017 09 19

 

Prezidento Algirdo Brazausko 85-osioms gimimo metinėms paminėti skirti renginiai

Antradienis, 19 Rugsėjis 2017 19:24

Rugsėjo 19-ąją, antradienį, 11 val., Kauno technologijos universiteto III rūmuose (Laisvės al. 13) Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Universiteto garbės daktarui Algirdui Mykolui Brazauskui Kauno technologijos universitete (KTU) bus iškilmingai atidengta atminimo lenta.
Maloniai prašome apie savo dalyvavimą pranešti iki rugsėjo 18 d. 14 val., adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Rugsėjo 20-ąją, trečiadienį, 13 val. vyks prezidento Algirdo Mykolo Brazausko gimimo metinių minėjimas Vyriausybės posėdyje, LRV rūmuose.

Rugsėjo 21-ąją, ketvirtadienį, 9 val. 30 min. maloniai visus kviečiame į Seimo II rūmų galeriją, kurioje įvyks parodos, skirtos prezidento, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, ministro pirmininko, LSDP primininko A.M. Brazausko 85-osioms gimimo metinėms, pristatymas. Jo metu kalbą sakys signataras, LSDP garbės narys Česlovas Juršėnas. Įėjimas laisvas.

Rugsėjo 21-ąją, ketvirtadienį, 10 val. Seimo plenarinių posėdžių salėje įvyks prezidento A.M. Brazausko 85-ųjų gimimo metinių minėjimas. Posėdžio metu žodį tars Gediminas Kirkilas, Justas Paleckis ir Juozas Bernatonis. Norintys patekti į balkoną ir stebėti plenarinį Seimo posėdį, kreipkitės į partijos būstinę adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

Rugsėjo 22-ąją, penktadienį, 10 val. prisiminsime prezidentą A.M. Brazauską Antakalnio kapinėse bei ant jo kapo padėsime gėlių.

Rugsėjo 22-ąją, penktadienį, 16 val. Mokslų akademijos salėje įvyks A. M. Brazausko 85-osioms gimimo metinėms skirta konferencija – minėjimas.

Maloniai kviečiame prisiminti ir dalyvauti.

Pagarbiai
LSDP informacijos centras

www.lsdp.lt

Mes socialiniame tinkle FACEBOOK

 

Kaip grybai po lietaus

Sekmadienis, 17 Rugsėjis 2017 10:30

Taip galima būtų pavadinti socialdemokratų sąskrydžius. Tik šį šeštadienį Žemaitijos ir mūsų  - Vilniaus r. -  skyrių bičiuliai rinkosi, kad pabendrautų, diskusijose dalyvautų, vasaros įspūdžiais pasidalintų, partijos nūdieną ir dabartį aptartų.

Netoli Vilniaus, Ličiūnų km.,  įsikūrusi sodyba „Ranča“ nuo  pat ryto laukė šventės dalyvių. O viskas prasidėjo tik 13 val.

Atidarydamas sąskrydį, pavadintą „Atkurtos Lietuvos  100 - mečio kelyje“,  LSDP Vilniaus r. skyriaus pirmininkas Robert Duchnevič  gėrėjosi augančiu narių skaičiumi, esamų partiečių aktyvumu, ypač dalyvaujant diskusijose dėl koalicijos su „valstiečiais - žaliaisiais“  (skyrius, kaip ir 42 respublikos skyriai,  nepritaria darbui bendroje koalicijoje).

Sąskrydį sveikino atvykę svečiai Rasa Budbergytė, Rimantė Šalaševičiūtė, Auksė Kontrimienė, Valdas Šereika.

Gimtadienio proga Nerijui Juknai  įteiktos ir nuoširdžiu žodžiu palydėtos raudonos rožės primins šią dieną ir  šią vietą. Ją  įsimins ir už  aktyvų dalyvavimą skyriaus veikloje apdovanotieji  padėkos raštais  Bartoš Jachimovič, Alina Lavris,  Aivaras Rūkštelis, Algis Šatas, Janina Šokaitienė, Sonata Švabauskienė, Aleksandras Tobaniovas.

Prie karštos arbatos puodelio virė diskusijos tema „LSDP ir socialdemokratija Lietuvoje. Kokia vizija?“ Kartu aptartas ir LSDP pirmininko Gintauto Palucko „Planas Lietuvos socialdemokratų partijos darbui opozicijoje“.

Visada skyriaus  renginiuose dalyvaujanti bičiulė, VšĮ „Kapolė“ direktorė, žinoma psichologė Sonata Švabauskienė skaitė paskaitą  „Vidinė ir išorinė komunikacija ir jos įtaka sprendimams priimti“.  Susirinkusius klausytojus nudžiugino jiems įteikti pažymėjimai.

O laikas bėgte bėgo... nors taip norėjosi jį sulaikyt.

Koks sąskrydis be sporto varžybų.   Ir jų čia būta.   Šaudymo, beisbolo  su kojinėmis, taiklaus kamuoliuko metimo laimėtojams įteikti apdovanojimai. Jų nusipelnė ir gražiausiai šokusios poros.

Žiūrovai, sušilę nuo stebėjimo, o sportinkai - nuo įtampos, rinkosi į pirtį, kurios garuose vis dar tęsėsi nebaigti pokalbiai ir pirtininiko, šaunaus bičiulio  Algio Šato, pasakojimas apie garinimosi, pėrimosi gudrybes.

Ąžuolo, beržo vantų, aviečių, liepų žiedų aromatas, diskusijų nuotrupos, išsakyti ir neišsakyti padėkos žodžiai organizatoriams, muzikos garsų skambesys visus iš „Rančos“ lydėjo namo, kad sustiprėję ir pagausėję susirinktų kitąmet.

(Sąskrydžio  nuotraukos išsiųstos adresatams)

Atstovas spaudai Alfonsas Kairys

 

LSDP Vilniaus r. skyriaus sąskrydis 2017

Trečiadienis, 06 Rugsėjis 2017 19:34

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „paveiksleliai su rudeniu“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „paveiksleliai su rudeniu“

LSDP   VILNIAUS   R.   SKYRIAUS   SĄSKRYDIS

„ATKURTOS LIETUVOS  100-MEČIO KELYJE“

RUGSĖJO 16 d. 13 val.

VISI  VISI  VISI

BIČIULIAI,  MŪSŲ  PAŽĮSTAMI

IR  PAŽĮSTAMŲ  PAŽĮSTAMI,

RENKAMĖS   Į  SODYBĄ  ‚,RANČA“  (Ličiūnai, Vilniaus r.).

LSDP   Vilniaus  r.  skyriaus  sąskrydžio  parengta  programa   pasitiks  Jus  kiekvieną  ir  bus  su Jumis  visą  dieną.

Klausysimės žinomos psichologės  Sonatos  Švabauskienės paskaitos ,,Vidinė ir išorinė komunikacija bei  jos įtaka sprendimams priimti“ (klausytojams bus įteikti pažymėjimai), mėgausimės  skambia  muzika,  kursime  diskusijų  laužą,  pirties  garuose  tęsime  pradėtus  ir  vis  dar  nepabaigtus  pokalbius.  Mūsų bičiulis Algis  Šatas pasakos apie pirtinimosi gudrybes...

Pasirūpinsime  vaikais:  siūlysime  net  tik   saldumynų,  bet  ir  įspūdingų  žaidimų.

Pabūkim bičiulių būryje.

Organizatoriai

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100


Puslapis 9 iš 104

Aktualijos

Misija Lietuva: vienas svarbiausių socialdemokratų darbų – pažaboti antstolius

Populiarus teiginys, kad Lietuva išugdė išlaikytinių kar...

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS VAKARONĖ

Aktyviai dalyvavę Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų die...

VISI - VISIEMS

Visi, negalintys dalyvauti vakaronėje, sveikina į ją...

MIELI BIČIULIAI,

Š.m. sausio 12 d. 17.30 val. susitinkame Nepriklausomyb...

Mielas sausio mėnesį gimęs bičiuli (-e),

Linkime  gražaus ir  įsimintino  laiko šiandien...

Socialdemokratai siūlo pagalbą Vyriausybei: paliestų gaunančius daugiau nei 1900 Eur/mėn.

„Lietuvoje šiuo metu egzistuojanti mokesčių sistema iš...

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS TARYBOJE

LSDP Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas Robert Duchnevič ...

Gražių ir jaukių švenčių!

Kalėdos – šeimos ir artimųjų, tikėjimo ir vilties, ...

Apklausa

Ar balsuotumėte už LSDP?Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Visos teisės saugomos © 2011 Vilniaus rajono socialdemokratai. Sukurta: