M. Bastys. G. Landsbergio reforma – kelti mokytojų atlyginimus pusę jų atleidžiant?

Trečiadienis, 23 Lapkritis 2016 20:58

Pirmasis rinkimų turas pateikė siurprizų. Beveik kiekvieni rinkimai pateikia netikėtumų – ne tik naują išrinktų politikų bangą, bet ir naujų, originalių idėjų. Ir nors gyvename laikais, kuomet nustebinti jau labai sunku, vis dėlto – jaunajam konservatorių partijos pirmininkui, ką ten nustebinti, priblokšti – pavyko.

Nors rinkimai dar nesibaigė, laukia antrasis turas, bet apie laukiančias permainas Gabrielius Landsbergis kalba jau itin atvirai. Praėjusioje kadencijoje konservatorių ir liberalų priimtos drastiškos naktinės reformos, atlyginimų, pensijų nukarpymas ir kitos taupymo priemonės  pašokdino kaip reikiant. Socialdemokratams prireikė net ketverių metų privirtai košei išsrėbti. Ne ką kuklesnį sumanymą konservatoriai mestelėjo ir šį kartą – užsimojo iš Lietuvos išguiti mokytojus. Mat jų gerokai per daug. Anot G. Landsbergio, pagal turimą vaikų skaičių, būtų galima atsisakyti apie pusės mokytojų, o pinigus panaudoti likusių mokytojų darbo užmokesčio kėlimui, įvairių paskatų kūrimui. Tos paskatos taip pat originalios – pvz. mokytojams po šešerių nepertraukiamo darbo metų mokykloje būtų pasiūlytos apmokamos vienerių metų „tobulėjimo atostogos“. Gal ir nieko sau idėja, atrodytų, metus atostogauti ir tobulintis. Tačiau už kokius pinigus būtų išleisti mokytojai į tas „tobulėjimo atostogos“, galima paklausite jūs? Pagal naująją programinę konservatorių nuostatą – bus atleista pusė šalies mokytojų. Štai jums pinigai ir algoms, ir atostogoms.

Skaityti daugiau...
 

R. Vaitkus. Kalbos apie socialdemokratų mirtį gerokai perdėtos

Trečiadienis, 23 Lapkritis 2016 20:57

Pastaruoju metu daugelis susirūpino, kad neva nyksta kairioji partija - socialdemokratai. Iki kaulo smegenų dešinieji politologai ir politikai staiga ėmė dalinti patarimus socialdemokratams. Pasipylė vertinimai, neva, kairiesiems trūksta kairiųjų idėjų, nors patys prieš tai aršiai kritikuodavo mūsų idėjas. Kaip jau tapo įprasta konservatoriams net ir po ketvirčio amžiaus Lietuvos nepriklausomybės jiems vaidenasi kažkokios neva galimos socialdemokratų Lietuvos nepriklausomybės išdavystės. Jie kalba apie kažkokius kitokius socialdemokratus, kurie turėtų būti po pusšimčio metų. Su jais konservatoriai imtų bendrauti, nes ir jiems reikia kairiųjų.

Skaityti daugiau...
 

Partijos naujienos 2016 11 14

Penktadienis, 18 Lapkritis 2016 09:50

Seime pradėjo darbą nauja socialdemokratų frakcija

Seime davė priesaiką ir darbą pradėjo naujai išrinkti parlamentarai. Tarp jų – 17 socialdemokratų ir prie Seimo LSDP frakcijos prisijungę 2 Darbo partijos nariai.

Į pirmą posėdį susirinkusi Seimo socialdemokratų partijos frakcija seniūne išrinko Ireną Šiaulienę. Frakcijos seniūnės pavaduotojais išrinkti – Juozas Olekas ir Valentinas Bukauskas.

Naujos kadencijos Seimo nariai dirbs 4 metus.

Nauja Seimo socialdemokratų frakcija:

Mindaugas Bastys

Juozas Bernatonis

Rasa Budbergytė

Algirdas Butkevičius

Gediminas Kirkilas

Linas Linkevičius

Juozas Olekas

Andrius Palionis

Raminta Popovienė

Julius Sabatauskas

Algimantas Salamakinas

Rimantas Sinkevičius

Algirdas Sysas

Artūras Skardžius

Rimantė Šalaševičiūtė

Irena Šiaulienė

Antanas Vinkus

Valentinas Bukauskas

Petras Čimbaras

lsdp.lt

 

Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus kalba paskutiniame 2012–2016 m. Seimo posėdyje

Penktadienis, 11 Lapkritis 2016 17:58

Gerbiamoji Seimo Pirmininke, Seimo nariai, ministrai, svečiai,

šiandien išgyvename kiekvienos kadencijos Seimo narių patirtą jausmą, kaip greitai prabėga ketveri metai. Darbą baigia vienuoliktas nepriklausomos Lietuvos Seimas ir šešiolikta Vyriausybė. Esame antra iš eilės Vyriausybė, kuri dirbo visą kadenciją, nors valdančiosios koalicijos ir opozicijos jėgos buvo apylygės. Labai svarbu, kad čia radome sutarimą daugeliu Lietuvai svarbių klausimų. Manau, kad mūsų politiniame gyvenime atsiranda daugiau atsakomybės, išminties ir stabilumo.

Šiuos ketverius metus augant ekonomikai, toliau laikėmės iždo politikos drausmės. Todėl mūsų valstybė yra gerokai stabilesnė ir atsparesnė galimiems netikėtumams ar krizių audroms. Lietuva sukaupė daug augimo jėgų, sustiprino savo ekonomiką ir jau netrukus gali pradėti dosniau didinti atlyginimus ir pensijas, veiksmingiau spręsti socialines problemas.

Įvestas euras tapo Lietuvos gebėjimo tvarkyti savo finansus kokybės ženklu ir atnešė tarptautinių rinkų pasitikėjimo dividendų.

Atverdami naujas labai perspektyvias rinkas kituose žemynuose, augančios ekonomikos ir megarinkų šalyse, atrėmėm Rusijos draudimų ir recesijos smūgį Lietuvos eksportui. Į regionus nukreiptos investicijos sužadino verslo plėtrą nuo didmiesčių atokiau esančiuose miestuose ir miesteliuose. Šių gerųjų permainų norėtųsi daugiau, bet dar kartą pakartosiu – regionų ekonomiką gaivinti yra sunkiau ir brangiau, negu marinti. Manau, ši skausminga krizės laikų nepamatuoto taupymo pamoka ateityje neleis daryti panašių klaidų.

Lietuvos politinę nepriklausomybę patikimai sustiprinome energetiniu saugumu. Nuo šiol mūsų valstybė gali savarankiškai apsirūpinti energetiniais ištekliais iš įvairių šaltinių. Šilumos ir elektros gamybai pradėjome plačiai naudoti vietinį kurą. Dėl to ne tik ženkliai sumažėjo energijos kainos vartotojams. Lietuvoje sukurta energijos iš vietinio kuro gamybos pramonė, kurios pažangios technologijos jau eksportuojamos į kitas šalis.

Pradėjome derybas dėl Lietuvos narystės vienoje įtakingiausių pasaulio ekonominių institucijų – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje. Tikimės, kad nauja koalicinė Vyriausybė sėkmingai užbaigs šį darbą, ir Lietuva, kaip buvo numatyta, 2018 metais taps EBPO nare.

Naujų grėsmių akivaizdoje šimtus milijonų eurų investavome į krašto gynybinių pajėgumų plėtrą. Lietuva, pradėjusi vykdyti savo įsipareigojimus NATO – stiprinti ir palaikyti nacionalinės kariuomenės galią, sąjungininkų akyse susigrąžino patikimos ir atsakingos partnerės vardą. Būsime geriau apginti, jeigu tuo rūpinsimės ir patys.

Inicijavę aukštojo mokslo permainas, laikėmės principo – mūsų kelias ne tarpusavio konkurencija, o kooperacija. Lietuvos rinka yra per maža dešimtims universitetų ir kolegijų. Kauno geriausi universitetai jau parengė jungimosi planus. Įstatymu įteisintas valstybės užsakymas rinkoje paklausių specialybių garantuoja kvalifikuotų specialistų rezervą ateities ekonomikai. Gerą žinią siunčia profesinio mokymo sistema – profesinis rengimas pastaraisiais metais dar labiau sustiprino savo patrauklumą.

Gerbiamieji,

Šešioliktoji Vyriausybė sprendė aštrias kasdienes problemas ir kūrė prielaidas ateities gerovei. Mes nepaliekame naujų valdžios skolų gyventojams. Baigiami išmokėti iš krizės laikų paveldėti finansiniai įsipareigojimai. Skirdami šimtamilijonines kompensacijas, didindami krašto apsaugos finansavimą, deja, pritrūkome išteklių dosniau padidinti pensijas, kitas socialines išmokas ir atlyginimus.

Tačiau parengtas socialinis modelis – giluminė struktūrinė reforma yra mūsų investicija į Lietuvos ekonominės ir socialinės gerovės perspektyvą. Lieku prie savo nuomonės. Ši reforma yra būtina, kad pritrauktume investuotojus, kad atsirastų naujų darbo vietų, kurias steigia ne valdžia, o sėkmingai plėtojamas verslas, kad sparčiau augtų atlyginimai, kad būtų stipresnės socialinės garantijos ir mažėtų socialinė atskirtis, būtų didesnė pajamų lygybė.

Neslėpsiu, tikėjausi šiuolaikiškesnio profsąjungų požiūrio, daugiau politinės paramos Seime. Juk būtent ši valdančioji koalicija ėmėsi Lietuvos ekonomikai ir jos konkurencingumui gyvybiškai svarbios ir socialiai labai jautrios reformos. Čia norėčiau padėkoti koalicijos partneriams, taip pat opozicijos liberalų frakcijai, kuri vienareikšmiškai palaikė pertvarką.

Deja, kaip jau pas mus įprasta, planuojamos permainos sulaukė didelio pasipriešinimo, diskusijos dėl didelės apimties teisinio projekto įstrigo ir nusitęsė iki pat rinkimų. Jų rezultatai mums, socialdemokratams, nebuvo palankūs ir dėl būsimų pertvarkų baimės. Bet jeigu mes norime naujų investicijų, kurias savo rinkimų programose žadėjo skatinti ne viena partija, darbo ir socialinių santykių reforma neišvengiama.

Nuoširdžiai dėkoju koalicijos partneriams ir opozicijos atstovams už kartu priimtus Lietuvai svarbius sprendimus. Savo kalbą norėčiau baigti palinkėjimu naujam Seimui mūsų politikos džentelmeno, 90-metį švenčiančio Prezidento Valdo Adamkaus žodžiais. Pradėdamas savo kadenciją jis sakė: „Suglauskime pečius, kad pakeltume sunkią naštą.“ Šie žodžiai kaip niekada prasmingi ir šiandien.

 

 


Puslapis 9 iš 86

Aktualijos

http://www.lsdpklaipeda.lt/l-petraitiene-pradejo-ketvirta-skyriaus-pirmininkes-kadencija/

http://www.lsdpklaipeda.lt/l-petraitiene-pradejo-ketvirta-sk...

LSDJS konferencijoje išrinkta naujoji pirmininkė bei valdybos nariai

Šeštadienį Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje...

ŽINIOS IŠ ATASKAITINIO - RINKIMINIO SUSIRINKIMO

  Salė vos talpino į LSDP Vilniaus r. skyriaus ataskaiti...

Visus, visus, visus

    Kviečiame į skyriaus ataskaitinį - rinkiminį sus...

Vyriausybės priemonių planas: svarbiausi Ūkio ministerijos darbai

Šiandien pristatyti Vyriausybės prioritetiniai darbai, num...

Zigmantas Balčytis atsisako kandidatuoti į LSDP pirmininkus

Europarlamentaras Zigmantas Balčytis informavo partiečius,...

Apklausa

Ar balsuotumėte už LSDP?Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Visos teisės saugomos © 2011 Vilniaus rajono socialdemokratai. Sukurta: