Socialdemokratai į komandą Seime pakvietė parlamentarę D. Šakalienę

Pirmadienis, 23 Spalis 2017 10:42

 

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) Seime į komandą pakvietė jungtis Seimo narę Dovilę Šakalienę, kurios žinios ir patirtis reformuojant vaiko teisių apsaugos bei institucinės globos sistemą, kuriant prieinamas paslaugas šeimoms, mažinant visų rūšių smurtą ir kuriant pagarbą žmogaus orumui grįstą visuomenę stumia inertišką politinę mašiną pirmyn ir neleidžia dar kartą atidėti problemų sprendimo ateičiai.

„Labai džiaugiuosi, kad Dovilė sutiko kartu imtis iššūkio formuoti tikrąją socialdemokratinę politiką ir prisijungia prie atsinaujinančios mūsų frakcijos Seime. Padarę sunkius sprendimus mes pagaliau galėjome pasikviesti žmogų, kurio ekspertines žinias ir didžiulį įdirbį man asmeniškai ir partijai svarbiose srityse labai vertiname. Žinau, kad kartu galime imtis reikšmingų iniciatyvų, kurių mūsų visuomenei reikia čia ir dabar“, - teigia LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas.

„Jau iš šiai dienai padarytų veiksmų matau, kad teiginiai apie atsinaujinimą nėra tušti žodžiai. Gintautas įgyvendino viską, ką sakė dar prieš tapdamas partijos pirmininku, dar prieš man tampant Seimo nare. Todėl galiu pasitikėti susitarimu, kad sritys, kurioms aš skiriu visas savo jėgas ir žinias, jam ir partijai bus prioritetinės. Jaučiu atsakomybę prieš žmones, kurie man nuolat siunčia šimtus laiškų ir skundų, prašo pagalbos. Su Gintautu visuomet vienodai matėme tikrosios šeimos politikos – prieinamų, kokybiškų paslaugų ir pagalbos visoms šeimoms – poreikį, būtinybę investuoti į visų rūšių smurto mažinimą, pagarba žmogaus orumui paremtą psichikos sveikatos priežiūrą, todėl matydama jo lyderystę reformuojant – o iš tiesų pirmą kartą Lietuvoje kuriant tikrą socialdemokratinę politiką, ryžtuosi dirbti kartu“, - teigia Dovilė Šakalienė.

Atsinaujinančioje socialdemokratų politinėje programoje kovos su skurdu, smurto mažinimo, vaiko teisių apsaugos, prieinamų ir kokybiškų paslaugų šeimoms, žmogaus teisių temos įgyja esminės svarbos: Lietuvos ateitis labiau priklauso nuo šalies piliečių pasitenkinimo savo gyvenimu, pasitikėjimo valstybe ir kitais visuomenės nariais nei nuo infrastruktūros projektų gausos ar puikiai išvystytos transporto sistemos.

„Lietuvoje ilgą laiką vyravo nuostata, kad svarbiausias valstybės prioritetas yra ekonominis augimas, kuris tarsi savaime turėjo užtikrinti gerovę visiems valstybės piliečiams. Tačiau tai buvo klaidingas mąstymas, nes lėmė didžiulę nelygybę. Šiuo metu mes stebime ilgų metų neveikimo vaisius: emigraciją, abejingumą, smurtą prieš save ir kitus. Laikas įsisąmoninti, kad būtent socialinės gerovės, saugios bei lygiateisės visuomenės kūrimas užtikrina tiek efektyvų ekonominį augimą, tiek visapusišką visuomenės gerovę, kai ekonominio augimo naudą jaus ne keletas, o visi mūsų valstybės piliečiai. Lietuva nebegali sau leisti prabangos skęsti apmąstymuose ar kovose – mums reikia ryžtingų veiksmų ir stiprių, protingų žmonių, tokių kaip Dovilė“, - sako LSDP pirmininkas.

Prisijungus naujai narei, LSDP frakciją Seime sudarys 7 parlamentarai: Dovilė Šakalienė, Juozas Olekas, Julius Sabatauskas, Algirdas Sysas, Rasa Budbergytė, Raminta Popovienė, Algimantas Salamakinas.

Frakcijos seniūnu frakcija išrinko paralamentarą Juozą Oleką, seniūno pavaduotojų – Seimo narį Julių Sabatauską.

Pirmadienį Seimo pirmininkui taip pat įteiktas pareiškimas, kuriuo skelbiama, kad LSDP frakcija yra opozicinė frakcija parlamente.

www.lsdp.lt, 2017 10 23

 

Socialdemokratai remia biudžeto projektą, tačiau regi ir problemų

Penktadienis, 20 Spalis 2017 09:22

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) Vyriausybės pateiktą valstybės ir savivaldybių biudžetų projektą vertina teigiamai, tačiau jame esama ir trūkumų.

1) Vienas iš trūkumų – pernelyg mažas bazinio atlyginimo didinimas mokytojams, socialiniams darbuotojams, kultūrininkams, valstybės tarnautojams, savivaldybių darbuotojams, politikams, teisėjams, pareigūnams. Vyriausybė planuoja bazinį atlyginimą didinti nuo 130,5 iki 132 eurų, kai iki krizės šis dydis siekė 490 litų arba 141,9 eurų.

Lietuvoje darbo užmokestis nuolat auga, tačiau viešojo sektoriaus darbuotojų, kurių darbo užmokestis susijęs su baziniu atlyginimu ir kurių yra apie 200 tūkst., realios pajamos netgi mažėja, nes tik šiek tiek didėsiančias pajamas „suvalgo“ infliacija.

Kad reikia didinti šį dydį, liudija ir Seimo kanceliarijos darbuotojos laiškas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkui, socialdemokratui Algirdui Sysui. Darbuotoja rašo, kad Seime dirba jau ilgus metus, bet per keletą dešimtmečių darbo užmokestis didėjo vos tris kartus, o krizė nesibaigia iki šiol.

„Atlyginimą, tai yra koeficientą, mums didino 3 kartus, jeigu neklystu. Paskutinį kartą prieš krizę. Deja, nepilnus metus gavome didesnį 200 litų atlyginimą ir po to per krizę jį nuėmė. Žodžiu, krizė mums nesibaigia iki šiol“, - apgailestavo Seimo darbuotoja.

2) Kitas trūkumas – nesubalansuotas valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio augimas. Šiuo metus šis dydis siekia 102 eurų ir jį ketinama didinti iki 122 eurų. Socialdemokratų nuomone, VRP didinimas yra sveikintinas, bet pernelyg mažas, jis turėtų kilti aukštyn proporcingai su minimalaus mėnesio atlyginimo didinimu.

Tarkime, 2008 m. rugpjūtį VRP siekė 350 litų (101,3 euro), minimali alga – 850 litų (246 eurai). VRP šiuo metu siūloma didinti iki 122 eurų, o MMA – iki 400 eurų. Vadinasi, per tą laiką MMA augo kur kas sparčiau nei VRP. MMA augant greičiau nei VRP žmonės patenka į spąstus: minimaliai algai bent 1 euru peržengus nustatytą ribą, jie netenka teisės į kompensacijas ir kitą valstybės paramą.

3) Sveikindami, kad Vyriausybė sutiko su 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvata centralizuotam šildymui, socialdemokratai siūlo tokią pat lengvatą nustatyti visoms kuro rūšims, nes, priešingu atveju, diskriminuojami individualiuose namuose gyvenantys asmenys, nors dažnai tai šeimos su vaikais arba senyvi asmenys.

4) Socialdemokratai taip pat nepritaria papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (PNPD) naikinimui dirbantiems ir vaikus auginantiems piliečiams. Šiuo metu PNPD siekia 200 eurų už kiekvieną vaiką, juo galėjo pasinaudoti dirbantys vidurinio sluoksnio gyventojai. Vyriausybė pasiūlė šį dydį naikinti ir skirti apie 30 eurų dydžio vaiko pinigus už visus vaikus bei dar pridėti paramos, jei šeimos pajamos vienam asmeniui bus mažesnės nei 183 eurai. Socialdemokratų nuomone, Vyriausybės priemonės naudingos skurdžiausiam sluoksniui, tačiau pagalba teikiama vidurinio vaikus auginančio sluoksnio sąskaita.

5) Lietuvos socialdemokratų partija nesupranta, kodėl Vyriausybė neapsvarstė progresyvaus gyventojų pajamų mokesčio idėjos, nes ši priemonė yra viena iš rekomenduojamų mažinant pajamų nelygybę ir užtikrina visuomenės narių tarpusavio solidarumą.

 

Lsdp.lt, 2017 10 19

 

Socialdemokratams kilo klausimų dėl Nacionalinio susitarimo

Trečiadienis, 18 Spalis 2017 12:05

Socialdemokratams kilo klausimų dėl Nacionalinio susitarimo

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) teigiamai vertina Vyriausybės iniciatyva pasirašyti Nacionalinį susitarimą su profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis, tačiau drauge kyla labai daug klausimų, į kuriuos, deja, neatsakyta.

  • Vyriausybė įsipareigoja optimizuoti viešąjį sektorių, o atsilaisvinančias darbo užmokesčio fondo lėšas skirti esamų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui. Lieka neaišku, kurių sričių darbuotojai bus atleidžiami: ar tai apima pedagogus, valstybės tarnautojus, gydytojus ir kitą medicinos personalą, pareigūnus? Ar buvo apskaičiuota, kiek lėšų tai pareikalaus, nes atleidžiamiems asmenims teks išmokėti išeitines išmokas, investuoti į jų perkvalifikavimą, jiems bus mokamos nedarbo išmokos.
  • Nacionaliniame susitarime kalbama apie viešųjų ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų lygiateisiškumo didinimą. Socialdemokratai tam nepritaria, nes tai reiškia, kad visų mokesčių mokėtojų į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą sumokami pinigai bus naudojami privačių medicinos įstaigų finansavimui.
  • Vyriausybė įsipareigoja atsisakyti valstybei nebūdingų paslaugų, iškreipiančių konkurencines sąlygas. Nacionaliniame susitarime neapibrėžiama, kokios yra valstybei nebūdingos funkcijos, kurios iškreipia konkurenciją, todėl įsipareigojimas lieka miglotas.
  • Nacionaliniame susitarime kalbama apie darbuotojų darbo užmokesčio didinimą atsižvelgiant į ekonomikos augimą, tačiau nenumatomas šio punkto įgyvendinimas, išskyrus minimalios algos kėlimą. Nors darbo užmokestis Lietuvoje auga, tačiau augimas yra labai netolygus, todėl pajamų nelygybė tik auga. Susitarime nieko nekalbama apie nelygybės suvaldymą.
  • Nacionaliniame susitarime raginama skatinti pozityvią nuomonę apie verslą, tačiau, deja, ne apie profesines sąjungas. Socialdemokratams kyla klausimas, kodėl Vyriausybė nesiūlo skatinti pozityvios nuomonės ir apie profesines sąjungas.
  • Vyriausybė įsipareigoja mažinti darbo jėgos apmokestinimą perkeliant mokestinę naštą mažiau ekonomikos augimui žalingiems mokesčiams. Darbo jėgos apmokestinimo mažinimas būtų sveikintinas, tačiau socialdemokratai pasigedo siūlymų Vyriausybei pateikiant mokesčių pertvarkos projektą.
  • Vyriausybė siūlo peržiūrėti pajamų natūra už įmonės suteiktas paslaugas darbuotojui pripažinimo tvarką. Darbuotojui natūra teikiamos paslaugos iš esmės yra paslėpta darbo užmokesčio forma, nuo kurios nemokami mokesčiai, tarp jų ir socialinio draudimo.
  • Vyriausybė ketina investuoti į darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, ketina sukurti nuolat veikiančias perkvalifikavimo ir kompetencijų tobulinimo priemones bei užtikrinti šių priemonių finansavimą. Susitarime lieka neaiškus Darbo biržos vaidmuo, kuri už Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšas teikia panašias paslaugas, kurias reiktų tobulinti. Be to, dokumente niekaip neapibrėžiamas verslo indėlis į darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.
  • Susitarime kalbama apie atskiro susitarimo rengimą, kuriuo mainais į darbdavių įsipareigojimą didinti darbo užmokestį, būtų mažinamas darbo užmokesčio apmokestinimas. Iš Nacionalinio susitarimo neaišku, ar tai reiškia, kad mokesčių naštą siūloma mažinti tik darbdaviams? Taip pat kyla klausimas, ar racionalu į Nacionalinį susitarimą įtraukti pastangas, kad bus siekiama atskiro susitarimo.
  • Vyriausybė siūlo užtikrinti subalansuotą trečiųjų šalių darbo jėgos patekimą į Lietuvos darbo rinką. Atsižvelgiant, kad 2017 m. vasario mėnesį Vyriausybė jau yra patvirtinusi 27 Lietuvoje trūkstamų profesijų sąrašą, pagal kurį šių profesijų asmenims iš trečiųjų šalių būtų paprasčiau išduodami leidimai darbui Lietuvoje, kyla klausimas, ar Vyriausybė ketina išplėsti darbo jėgos įsileidimą iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių.

„Nacionalinis susitarimas būtų labai vertingas, jeigu jis būtų konkretesnis, jei matytume, ką konkrečiai įsipareigoja Vyriausybė, verslo organizacijos ir profesinės sąjungos. Šiuo metu susitarimas stokoja konkretaus turinio, jame net neįsipreigojama atsižvelgti į Europos Komisijos bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas mokesčių politikos ar švietimo reformos srityse. Negana to, Nacionalinis susitarimas pasirašomas tik trišaliu pagrindu. Kyla klausimas, kodėl tuomet jis vadinamas nacionaliniu? Nacionaliniai susitarimai paprastai apima daugiau veikėjų, tarp jų ir politines partijas, kad būtų užtikrinamas politinių priemonių tęstinumas“, - teigia LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas.

Nuotrauka: alfa.lt, fotografas Edvard Blaževič

www.lsdp.lt, 2017 10 16

 

Tarybos posėdis

Šeštadienis, 14 Spalis 2017 21:58

 

Spalio 14 d. vykusiame LSDP tarybos posėdyje pagrindinis svarstytas klausimas - Etikos ir procedūrų komisijos siūlymas šalinti iš partijos narius, kurie nepaisė praėjusio tarybos sprendimo nutraukti koaliciją su valstiečiais žaliaisiais.

Posėdžio pradžioje paaiškėjo, kad 8 partijos ir Seimo nariai paruošė pareiškimą dėl pasitraukimo iš LSDP gretų.

Pasitraukti iš partijos panoro 8 nariai: Algirdas Butkevičius, Gediminas Kirkilas, Irena Šiaulienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Andrius Palionis, Rimantas Sinkevičius, Juozas Bernatonis, Artūras Skardžius.

Iš visų minėtų asmenų į posėdį atvyko tik R. Šalaševičiūtė, kuri paprašė LSDP pirmininko G. Palucko perskaityti narių kreipimąsi į tarybą. Pirmininkas tą ir padarė.

Pareiškimo nepasirašė tik Antanas Vinkus. Tarybos posėdyje jis perskaitė A. Butkevičiaus, kuris neatvyko, laišką tarybai.

Laiške A. Butkevičius rašė, kad socialdemokratu buvo 26 metu, bet jis nesitikėjęs, kad tokia diena ateis. A. Butkevičius rašė, kad ši situacija gali nulemti partijos ateitį, nes socialdemokratai, pasak politiko, savo rankomis atveria galimybę sugriauti tai, ką tiek ilgai puoselėjo. Seimo narys deklaruoja, kad kalti yra visi, visi prisidėjo prie to, jog žmonės prarado pasitikėjimą socialdemokratais, kad reitingai krinta. A. Butkevičius rašė puikiai prisimenantis dalykišką LSDP prezidiumo posėdį liepos mėnesį, kuriame buvo aptariamas klausimas dėl LSDP ir LVŽS koalicijos sutarties peržiūrėjimo. Jis atkreipė dėmesį į žodį „peržiūrėjimas". Pasak A. Butkevičiaus laiško, iš to sekė logiškas sprendimas siūlyti skyriams apsvarstyti koalicijos sutarties įgyvendinimą ir pateikti siūlymus partijos vadovybei. Politikas teigia, kad tai buvo teisingas sprendimas, bet partijos vadovybė, anot jo, turėjo atlikti namų darbus: paruošti frakcijos veiklos ataskaitą, atlikti rezultatų analizę, pateikti galimų sprendimų rezultatus su privalumais ir trūkumais. A. Butkevičius sako, kad tai nebuvo atlikta ir klausė, ką tuomet skyriai svarstė ir kuo remiantis priėmė sprendimus. Iš skyrių balsavimo rezultatų politikas daro išvadą, kad skyriams klausimas buvo suformuluotas kitaip nei nusprendė prezidiumas, ir realiai skambėjo: būti ar nebūti koalicijoje?

A. Butkevičius taip pat atkreipė dėmesį, kad pirmininkas kiek anksčiau išsakė asmeninę savo poziciją, dar prieš svarstymą skyriuose. Politikas rašė, kad sprendimui nebūti koalicijoje nebuvo jokio plano, o tas, kuris atsirado rugsėjo mėnesį, nepanašus į planą. Pažymėta, kad manifestas paviešintas spalio mėnesį. A. Butkevičius sako, kad būtent dėl šių aspektų, dėl skubėjimo ir kilo visos abejonės, ar taryba teisingai ir objektyviai vertino situaciją.

A. Butkevičius aiškino, kad pagrindinė susidariusios situacijos priežastis - pirmininko nenoras diskutuoti su frakcija arba jos nariais. Politikas rašė turintis savo nuomonę dėl skyriuose priimtų sprendimų demokratiškumo, lygino situaciją su Brexit. Politikas perspėjo, kad demokratija ne žaisliukas, su ja negalima žaisti. A. Butkevičius taip pat apgailestavo, kad partija atsidūrė kvailoje padėtyje ir pažymėjo, jog Seime jau registruotas biudžeto projektas, kurio siūlymai yra priimtini ir būtų blogai jo nepalaikyti.

Laiške buvo rašoma, kad atsakingas valstybės valdymas reikalauja apčiuopiamų rezultatų, siūlyta gražius žodžius palikti poetams. Pasak A. Butkevičiaus, turėtume būti paskutiniai kvailiai, jei nepasinaudotume galimybe padalinti pačių užmaišytą perteklinį pyragą. Politikas taip pat klausė, kodėl nuolat apie socialdemokratinę politiką kalbantis pirmininkas neįgyvendina jos su Seimo valstiečiais, bet tuo pat metu pats Vilniuje dirba su liberalais. Pasak A. Butkevičiaus, Vilniaus socialdemokratai padarė tą patį, ką ir Seimo socialdemokratai: pateikė darbų sąrašą ir, jeigu į tai nebus atsižvelgta, paliks koaliciją. Politikas stebėjosi, kodėl standartai, jo požiūriu, skiriasi. A. Butkevičius kėlė klausimą, kad problemos ištakos siekia laiką prieš Seimo rinkimus, kai kai kas partijos sąskaita nusprendė pigiai papolitikuoti išeidami į viešumą kritikuojant partijos vadovybę. Jis rašė norintis tikėti, kad takoskyra atsirado ne dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro posto: anot A. Butkevičiaus, G. Palucko kompetencija šioje srityje yra neabejotina, bet kliūtimi tapo jo teistumas - tai, pasak politiko, paaiškėjo, prazondavus.

A. Butkevičius taip pat rašė, kad net vienas prarastas žmogus partijai yra nuostolis. Jis nurodė, kad partijos stiprumo pagrindas - pirmininko gebėjimas akumuliuoti geriausias idėjas partijos programai. Politikas klausė, iš kur tokia panieka, žodžių nesirinkimas, žeminimas.

Politikas reziumavo, kad valstybės interesai jam aukščiau nei partijos.

A. Vinkui perskaičius laišką į tribūną buvo pakviestas Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Vainius Šarmavičius, kuris paaiškino, jog pagal LSDP statutą tokio pareiškimo užtenka, kad šie asmenys nebebūtų laikomi partijos nariais, todėl balsavimas dėl sankcijos netenka prasmės.

 

 

 

 

 

 

 

LSDP pirmininko kreipimasis

 

Toliau apie politines aktualijas kalbėjo LSDP pirmininkas G. Paluckas. Jis teigė ruošdamasis posėdžiui turėjęs kitokių minčių pasisakymui, kuris turėjo būti aštresnis ar asmeniškesnis, bet išklausęs A. Vinkaus perskaitytą buvusio pirmininko kreipimąsi nutarė to vengti. Tačiau G. Palucko teigimu, pareiškime yra labai daug užgaulios netiesos. Pasak jo, visas laikotarpis, kuris kai kurių žmonių vadinamas klaida, autokratiniu valdymu, skyrių nuomonės manipuliacija, visiems yra nelengvas. G. Paluckas sako neseniai kalbėjęs su prancūzų socialistais, kurie pralaimėjo prezidento rinkimus. Prancūzų socialistai tai vertina kaip epochos pabaigą. Anot G. Palucko, šiandien patirtį turinčių bičiulių sprendimas taip pat simbolizuoja tam tikros epochos pabaigą. Tačiau pirmininkas sako niekada nesutiksiantis, kad demokratija galima žaisti, kad ja galima manipuliuoti, kad partijos skyriai neva yra įkaitai nesusivokusio partijos pirmininko. G. Paluckas sako besilankydamas skyriuose matęs, kad žmonės mąsto savo galva.

Anot pirmininko, ar partijos statutas patinka ar nepatinka, tačiau jis reguliuoja partijos veiklą būtent tiems atvejams, kai nuomonės išsiskiria. Šio principo buvo laikomasi visada. Ten, kur to nesilaikyta, turima rimtų problemų.

Kalbėdamas apie ateitį G. Paluckas sakė nematantis dramos, nes situacija nėra tiek dramatiška, kaip mėginta parodyti. Pirmininkas sako jaučiantis palaikymą pokyčiams, judėjimui į priekį. G. Paluckas sako nenorintis bėgti atgal ir analizuoti praeities bei ieškoti kaltų. Tačiau jis paminėjo vieną epizodą, kuris, jo nuomone, pažeidė esminius demokratijos principus.

Tai 2016 m. Seimo rinkimų kandidatų sąrašo formavimas, kai pirmą kartą partijos istorijoje partijos sąrašas nebuvo reitinguotas.

Anot G. Palucko, šie momentai paskui plėtėsi. Tačiau šiandien partijos vadovų kreipimasis į skyrius, kai klausiama jų nuomonės, vadinama autokratišku valdymu.

G. Paluckas sakė, kad viskas bus sveriama 2019 m. vyksiančios konferencijos metu, bet šiandien jis džiaugiasi frakcijos kolegų priimtu sprendimu. Pirmininkas vis tik sakė, kad apmaudu, jog kreipimąsi pasirašę bičiuliai nedalyvauja posėdyje, nes jis norėjęs jiems pasakyti, jog politikos ir politikos vadybos bei intrigų mokėsi iš geriausių: iš A. Butkevičiaus, G. Kirkilo, J. Bernatonio. G. Paluckas padėkojo jiems už jų indėlį į jį patį ir visus kitus, darkart pakartojo, kad tai tam tikros epochos pabaiga, bet gimdymo kančiose gimsta gražūs dalykai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos posėdžio diskusijose pasisakė 7 bičiuliai.

Lazdijų skyriaus pirmininkas Saulius Petrauskas perdavė kolegų iš Lazdijų nuomonę baigti tarpusavio rietenas bei laikytis sprendimo, kurį priėmė taryba.

Aleksandras Jokūbauskas iš Palangos kalbėjo, kad šio miesto rinkėjams atstovauja A. Vinkus, dėl kurio vienintelio socialdemokratai ir balsuos. Pasak pranešėjo, A. Vinkus visuomet tvirtai laikėsi savo nuostatų. Jis priminė ankstesnius A. Vinkaus žodžius laidoti jį kaip socialdemokratą net tada, jei bus pašalintas iš LSDP. A. Jokūbauskas sakė matęs, kaip A. Vinkus daugiau kaip pusę metų dirbo partijos labui ir tam, kad taptų Seimo nariu, nors buvo manančių, kad jam padėti nereikia, jei jis nemoka už darbą pinigų. Jis apgailestavo, kad A. Vinkus bus šalinamas tik dėl to, kad balsavo už frakcijų koaliciją.

Kęstutis Vilkauskas iš Trakų sakė esant tokiai situacijai besijaučiantis nekaip. Pasak jo, daug darbų daryta su žmonėmis, kurie netenka partijos nario statuso. Jis sakė, kad partija ne vien statutas, bet ir žmogiškas bendravimas. K. Vilkauskas teigė, kad jam nesinorėtų, jog G. Paluckas ir A. Butkevičius nesikalbėtų, jis klausė, koks bus santykis su išėjusiais bičiuliais ir kėlė prielaidą, jog po dvejų metų viskas gali būti puiku, nes bičiuliai neatsisako socialdemokratinių vertybių.

Rimantas Vaitkus siūlė apsvarstyti, kaip veiks socialdemokratų frakcija su partijos vardu, nes nėra jokių gairių jos veiklai. Jo nuomone, iki šiol nėra aišku, ką frakcija turi daryti: nepalaikyti 2018 m. biudžeto ar oponuoti Vyriausybės programai? R. Vaitkus taip pat sakė, kad nors Etikos ir procedūrų komisija pasiūlė griežčiausias bausmes už statuto pažeidimą, bet, jo nuomone, bausmės gali būti ir ne tokios griežtos - pavyzdžiui, papeikimas.

Audrius Bitinas iš Tauragės padėtį pavadino patine. Jis kėlė klausimą, kad taip nutiko dėl to, kad Seimo nariai buvo išrinkti, bet užmiršo regionus. A. Bitinas svarstė, kad gal ir regionai turi labiau bendrauti su Seimo nariais. Politikas svarstė, kad kai ateina rinkimai, regionai paprastai reikalingi, bet kai jie praeina, visi dirba ties savo klausimais.

Gintautas Sitnikas pabrėžė, kad statutas yra statutas, o stodami į partiją nariai pažada jo laikytis. Jis teigė, kad tarybos sprendimai turi būti vykdomi, o visokie išvedžiojimai yra nepriimtini. G. Sitnikas sakė gerbiantis A. Vinkų, bet statuto pažeidimai nėra gerai. Jis pasakojo, kad Šiaulių skyrius po savivaldos rinkimų labai nukentėjo, nes buvusi skyriaus vadovybė toleravo skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos sprendimų atidėjimą, nesipriešino pažeidimams. Anot G. Sitniko, skyrius dvejus metus gyveno nežinioje, o tai nebuvo gerai.

Seimo narys Julius Sabatauskas kalbėjo, kad iš kiekvienos padėties galima rasti išeitį. Jis pažymėjo, kad taryba priėmė sprendimą dėl koalicijos, bet nenustatė tolesnių elgsenos variantų. Politikas teigė apie tai minėjęs ir partijos pirmininkui, su kuriuo susitiko ketvirtadienį: taryba turi pavesti prezidiumui numatyti nutarimo įvykdymo eigą. J. Sabatauskas sako, kad jo ir Algirdo Syso, balsavimas Seime koks buvo, toks ir liks: tai yra, atsižvelgiant į socialdemokratų programą. Politikas taip pat siūlė nebesvarstyti M. Basčio klausimo, nes nebėra aplinkybių, dėl kurių Etikos ir procedūrų komisija buvo pasiūliusi kolegą šalinti, bet vėliau jis atšaukė savo parašą dėl frakcijų koalicijos.

Justas Vincas Paleckis kalbėjo nesidžiaugiantis, bet manė, kad vilties yra nemažai. Politikas priminė pirmus tiesioginius partijos pirmininko rinkimus: jis sakė netikėjęs, kad G. Paluckas gali juose laimėti, nes visi tie, apie kuriuos kalbama tarybos posėdyje, labai garsiai palaikė jo konkurentą. J.V. Paleckis svarstė, kad G. Paluckas laimėjo, nes žadėjo gana radikalias permainas ir partijos nariai to norėjo. Politikas siūlė išėjusiems nariams nesakyti, kad jų žingsnis buvo padarytas vardan stabilumo valstybėje, nes niekas jų nebūtų įpareigojęs balsuoti už Vyriausybės griovimą, jie būtų galėję palaikyti visus gerus įstatymus. J.V. Paleckis pridūrė, kad jam buvo svarbi Vytenio Povilo Andriukaičio nuomonė. Jis jau anksčiau yra sakęs, kad į koaliciją eiti nereikia, bet jo neklausyta. Paskui jis siūlė nepasirašyti tokios prastos koalicijos sutarties, bet į jo nuomonę ir vėl neatsižvelgta. Galiausiai, V.P. Andriukaitis siūlė nelaužyti partijos statuto, bet ir vėl liko neišgirstas. J.V. Paleckis sakė kalbėjęsis ir su Nikolajum Medvedevu, kuris pasakė, jog Seimo narys turi laisvą mandatą, bet partijos narys jo neturi.

Giedrė Purvaneckienė pažymėjo, jog niekas nepasakys, kad Seimo narys gali nesilaikyti Konstitucijos ar įstatymų. Lygiai taip pat kiekvienam partijos nariui reikia laikytis statuto. Ji sakė laikanti Etikos ir procedūrų komisijos sprendimą pagrįstu bei siūlė A. Vinkui dar pagalvoti ir pasielgti teisingai.

Vilija Blinkevičiūtė kalbėjo, kad vis tik liūdna ir graudu, nes jai teko dirbti su žmonėmis, kurie dabar bus ne LSDP nariai. Europarlamentarė sakė nesitikėjusi iš kolegų, kad jie nepaklus tarybos valiai. V. Blinkevičiūtė sako nuolat užduodanti sau klausimą vardan ko ir kodėl taip daroma, kam tai naudinga, kokie paslėpti interesai čia išryškėja. Ji sako gerbianti sprendimą trauktis iš partijos, bet teigė mananti, kad pats A. Butkevičius turėjo ateiti ir perskaityti savo laišką. Bent jau dėl to, kad padėkotų žmonėms, su kuriais daug metų dirbo kartu. V. Blinkevičiūtė sako, kad LSDP pakenkė ankstesnis užmigimas ant laurų ir reitingų. Europarlamentarė, be kita ko, bandė perkalbėti A. Vinkų pakeisti nuomonę ir nepažeidinėti statuto, bet veltui.

Tarybos sprendimas 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/goloka/domains/lsdpvilniausrajonas.lt/public_html/templates/lsdp_temp/html/pagination.php on line 100


Puslapis 6 iš 104

Aktualijos

Misija Lietuva: vienas svarbiausių socialdemokratų darbų – pažaboti antstolius

Populiarus teiginys, kad Lietuva išugdė išlaikytinių kar...

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS VAKARONĖ

Aktyviai dalyvavę Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų die...

VISI - VISIEMS

Visi, negalintys dalyvauti vakaronėje, sveikina į ją...

MIELI BIČIULIAI,

Š.m. sausio 12 d. 17.30 val. susitinkame Nepriklausomyb...

Mielas sausio mėnesį gimęs bičiuli (-e),

Linkime  gražaus ir  įsimintino  laiko šiandien...

Socialdemokratai siūlo pagalbą Vyriausybei: paliestų gaunančius daugiau nei 1900 Eur/mėn.

„Lietuvoje šiuo metu egzistuojanti mokesčių sistema iš...

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS TARYBOJE

LSDP Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas Robert Duchnevič ...

Gražių ir jaukių švenčių!

Kalėdos – šeimos ir artimųjų, tikėjimo ir vilties, ...

Apklausa

Ar balsuotumėte už LSDP?Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Visos teisės saugomos © 2011 Vilniaus rajono socialdemokratai. Sukurta: